СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАНЬ

6424716
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Цього місяця
Попереднього
Загалом
1250
3796
27452
69934
211391
6424716

Ваша ІР адреса: 3.229.122.166
2019-09-15 05:39

Календар

Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Економіка

Результати роботи промисловості Миколаївської області за 2010 рік Друк E-mail

За даними Головного управління статистики, у другому півріччі 2010 року порівняно з першим півріччям обсяг продукції промисловості області збільшився на 16,2%, що зумовлено його приростом у виробництві та розподіленні електроенергії на 13,2%, у переробній промисловості – на 16,7% та у добувній промисловості – на 52,1%.

За підсумками 2010 року у порівнянні з 2009 роком досягнуто приросту промислового виробництва на 10,3%. В цілому по Україні виробництво промислової продукції у 2010 році зросло на 11%. За величиною індексу промислової продукції область зайняла 12 місце серед регіонів України.

Більше ніж у 2009 році випущено продукції у всіх основних галузях промисловості, крім целюлозно–паперового виробництва і видавничої діяльності, де обсяг продукції знизився на 29,1%.

Суттєвий приріст виробництва відмічений у хімічній та нафтохімічній промисловості – на 37,4%, у добувній промисловості – на 21,1% та у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (будівельних матеріалів) – на 15,8%.

Зросло виробництво таких видів будівельних матеріалів і виробів: природних пісків – на 5,3%, вапняку, гальки, гравію, щебеню і дробленого каменю, багатошарових ізолюючих виробів зі скла, цементу – на 12–19,5%, блоків та цегли з цементу – на 25,4% шлаків для будівництва – на 60%, вапна – у 5,4 раза. Водночас, скоротився випуск керамічної невогнетривкої цегли – на 23%, елементів збірних конструкцій для будівництва з цементу – на 10,9%, готових для використання бетонних сумішей – на 8,2% та видобуток граніту – на 3,2%.

Приріст продукції машинобудування на 11,6% забезпечений завдяки нарощенню випуску масляних і бензинових фільтрів для двигунів внутрішнього згоряння, установок для кондиціювання повітря, верстатів для оброблення дерева та інших матеріалів, електричних трансформаторів, інших машин та устатковання спеціального призначення – на 18,9–29,9%, газових турбін – на 45,2%, електричних комплектних низьковольтних пристроїв керування – на 87,4%, машин і апаратів для дугового зварювання металів– у 2,5 раза, корпусів підшипників та підшипників ковзання – у 2,7 раза, устатковання для фільтрування та очищення рідин – у 3,3 раза, машин для садіння – у 5,1 раза. У 2010 році більше випущено тракторів для сільського  господарства.

Поряд з цим, на 26,5% знизився обсяг продукції у підприємств транспортного машинобудування внаслідок скорочення обсягу виробництва на підприємствах з будування та ремонту суден.

Підприємствами з виробництва і розподілення електроенергіїобсяг продукції збільшений на 7,2%, і кількість виробленої електроенергії порівняно з 2009 роком зросла на 1,3 млрд.кВт.годин.

У найпотужнішій галузі промисловості області – металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за результатами року одержано приросту на 3,6%, що, головним чином, зумовлено стабільним зростанням випуску глинозему. 

Помітно збільшилось  виробництво харчових продуктів і напоїв – на 14,4%. Серед основних видів продукції галузі зріс випуск виноградного вина на 5,1%, і його річний обсяг виробництва склав 2,9 млн.дал, фруктових та овочевих соків, нектарів – на 5,2% (366,9 тис.т), свіжого неферментованого та кисломолочного сиру – на 5,8% (16,4 тис.т), натуральних мінеральних газованих вод – на 11,7% (1,5 млн.дал), вершкового масла – на 17,5% (3,0 тис.т), соняшникової нерафінованої олії – на 19,4% (80,1 тис.т), круп – на 41,2% (1,4 тис.т), безалкогольних напоїв – у 4,2 раза (12,5 млн.дал). У 2010 році після дворічної перерви відновлений випуск цукру.

Водночас, скоротився обсяг виробництва м’яса та м’ясних продуктів на 22,6%. Також відбулось зниження випуску пряників, солодкого печива і вафель – на 31,5%,консервованих овочів з додаванням оцту – на 29,6%, сичужних сирів– на 15,8%, макаронних виробів – на 15,5%, спредів – на 13,5%, борошна – на 13,4%, кисломолочних продуктів – на 11,1%, натуральних консервованих овочів – на 11%, хлібобулочних виробів – на 5,6%, обробленого рідкого молока – на 3,7%.

Слід зазначити, що миколаївськими підприємствами у 2010 році випущено майже половина фруктових, овочевих соків і нектарів в Україні, 21% – свіжого неферментованого та кисломолочного сиру, 9% –  безалкогольних напоїв.

У легкій промисловості величина приросту продукції становила 8,5%. Серед видів продукції галузі зросло виробництво шкіри, бюстгальтерів та аналогічних виробів, чоловічих брюк, чоловічих робочих комплектів і костюмів, верхнього трикотажного одягу, жіночих вітрозахисних курток, жіночих брюк – на 16,8–72,2%, чоловічих піджаків та курток типу піджаків, майок, фуфайок та аналогічних трикотажних виробів, чоловічих пальт, плащів, курток теплих типу “парки” чи “аляски” – у 3–3,9 раза, чоловічих сорочок – у 30 разів.

Однак, на 75,9–17% знизився випуск столової білизни, спіднього трикотажного одягу, ковдр та пледів, спідниць та спідниць-брюк, жіночих пальт, плащів, курток теплих типу “парки” чи “аляски”, трикотажного одягу для маленьких дітей, постільної білизни, постільних речей, блузок.

Якщо порівняти підсумки діяльності промисловості області за два роки (за 2009 рік із падінням виробництва на 14,5% та за 2010 рік із приростом на 10,3%) з докризовим 2008 роком, то слід зазначити, що величина відставання склала 5,7%. Разом з цим, це один з найменших темпів скорочення виробництва відносно 2008 року серед регіонів України, який відповідає другому місцю.

Більше ніж за  2008 рік випущено продукції у виробництві харчових продуктів і напоїв – на 3,3% (у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – у 2,3 раза,у виробництві мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв – у 4,8 раза), у виробництві машин та устатковання – на 24,7%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – на 36,4%.

Опубліковано: Четвер, 20 січня 2011, 08:07
Результаты работы промышленности Николаевской области за 2010 год Друк E-mail

По данным Главного управления статистики, во втором полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием объем продукции промышленности области увеличился на 16,2%, что обусловлено его приростом в производстве и распределении электроэнергии на 13,2%, в перерабатывающей промышленности – на 16,7% и в добывающей промышленности – на 52,1%.

По итогам 2010 года в сравнении с 2009 годом достигнут прирост промышленного производства на 10,3%. В целом по Украине производство промышленной продукции в 2010 году возросло на 11%. По величине индекса промышленной продукции область заняла 12 место среди регионов Украины.

Больше, чем в 2009 году, выпущено продукции во всех основных отраслях промышленности, кроме целлюлозно-бумажного производства и издательской деятельности, где объем продукции снизился на 29,1%.

Существенный прирост производства отмечен в химической и нефтехимической промышленности – на 37,4%, в добывающей промышленности – на 21,1% и в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (строительных материалов) – на 15,8%.

Увеличилось производство таких видов строительных материалов и изделий: природных песков – на 5,3%, известняка, гальки, гравия, щебня и  дробленого камня, многослойных изолирующих изделий из стекла, цемента – на 12–19,5%, блоков и кирпича из цемента – на 25,4% шлаков для строительства – на 60%, извести – в 5,4 раза. В то же время, сократился выпуск керамического неогнеупорного кирпича – на 23%, элементов сборных конструкций для строительства из цемента – на 10,9%, готовых для использования бетонных смесей – на 8,2% и добыча гранита – на 3,2%.

Прирост продукции машиностроения на 11,6% обеспечен за счет наращивания выпуска масляных и бензиновых фильтров для двигателей внутреннего сгорания, установок для кондиционирования воздуха, станков для обработки дерева и прочих материалов, электрических трансформаторов, прочих машин и оборудования специального назначения – на 18,9–29,9%, газовых турбин – на 45,2%, электрических комплектных низковольтных устройств управления – на 87,4%, машин и аппаратов для дуговой сварки металлов – в 2,5 раза, корпусов подшипников и подшипников скольжения – в 2,7 раза, оборудования для фильтрации и очистки жидкостей – в 3,3 раза, машин для посадки – в 5,1 раза. В 2010 году больше выпущено тракторов для сельского  хозяйства.

Вместе с тем, на 26,5% снизился объем продукции у предприятий транспортного машиностроения вследствие сокращения объема производства на предприятиях по строительству и ремонту судов.

Предприятиями по производству и распределению электроэнергии объем продукции увеличен на 7,2%, и количество произведенной  электроэнергии по сравнению с 2009 годом возросло на 1,3 млрд.кВт.часов.

В самой мощной отрасли промышленности области – металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий по результатам года получен прирост на 3,6%, что, главным образом, обусловлено стабильным увеличением выпуска глинозема. 

Заметно возросло производство пищевых продуктов и напитков – на 14,4%. Среди основных видов продукции отрасли увеличился выпуск виноградного вина на 5,1%, и его годовой объем производства составил 2,9 млн.дал, фруктовых и овощных соков, нектаров – на 5,2% (366,9 тыс.т), свежего неферментированного и кисломолочного сыра (творога) – на 5,8% (16,4 тыс.т), натуральных минеральных газированных вод – на 11,7% (1,5 млн.дал), сливочного масла – на 17,5% (3,0 тыс.т), подсолнечного  нерафинированного масла – на 19,4% (80,1 тыс.т), круп – на 41,2% (1,4 тыс.т), безалкогольных напитков – в 4,2 раза (12,5 млн.дал). В 2010 году после двухгодичного перерыва возобновился выпуск сахара.

В то же время, уменьшился объем производства мяса и мясных продуктов на 22,6%. Также произошло снижение выпуска пряников, сладкого печенья и вафель – на 31,5%, консервированных овощей с добавлением уксуса – на 29,6%, сычужных сыров – на 15,8%, макаронных изделий – на 15,5%, спрэдов – на 13,5%, муки – на 13,4%, кисломолочных продуктов – на 11,1%, натуральных консервированных овощей – на 11%, хлебобулочных изделий – на 5,6%, обработанного жидкого молока – на 3,7%.

Следует отметить, что николаевскими предприятиями в 2010 году выпущено почти половина фруктовых, овощных соков и нектаров в Украине, 21% – свежего неферментированного и кисломолочного сыра (творога), 9% –  безалкогольных напитков.

В легкой промышленности величина прироста продукции составила 8,5%. Среди видов продукции отрасли увеличилось производство кожи, бюстгальтеров и аналогичных изделий, мужских брюк, мужских рабочих комплектов и костюмов, верхней трикотажной одежды, женских ветрозащитных курток, женских брюк – на 16,8–72,2%, мужских пиджаков и курток типа пиджаков, маек, фуфаек и аналогичных трикотажных изделий, мужских пальто, плащей, курток теплых типа “парки” или “аляски” – в 3–3,9 раза, мужских сорочек – в 30 раз.

Однако, на 75,9–17% снизился выпуск столового белья, нижней трикотажной одежды, одеял и пледов, юбок и юбок-брюк, женских пальто, плащей, курток теплых типа “парки” или “аляски”, трикотажной одежды для маленьких детей, постельного белья, постельных вещей, блузок.

Если сравнить итоги деятельности промышленности области за два года (за 2009 год с падением производства на 14,5% и за 2010 год с приростом на 10,3%) с докризисным 2008 годом, то следует отметить, что величина отставания составила 5,7%. Вместе с тем, это один из наименьших темпов сокращения производства относительно 2008 года среди регионов Украины, соответствующий второму месту.

Больше, чем за 2008 год, выпущено продукции в производстве пищевых продуктов и напитков – на 3,3% (в т.ч. в производстве масла и животных жиров – в 2,3 раза, в производстве минеральных вод и прочих безалкогольных напитков – в 4,8 раза), в производстве машин и оборудования – на 24,7%, в химической и нефтехимической промышленности – на 36,4%.

Опубліковано: Четвер, 20 січня 2011, 08:05
Про соціально-економічне становище Миколаївської області за 2010 рік Друк E-mail

У грудні 2010р. виробництво промислової продукції проти листопада зменшилося на 1,1%, порівняно з груднем 2009р. – зросло на 30,4%. За підсумками 2010р. порівняно з 2009р. досягнуто приросту промислової продукції на 10,3% (у 2009р. відмічався спад на 14,5%). Зростання виробництва відмічено у всіх основних видах діяльності: у виробництві та розподіленні електроенергії – на 7,2%, у переробній промисловості – на 11,2% та у добувній промисловості – на 21,1%.

За попередніми розрахунками, в 2010р загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2009р. зросло на 1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 0,9%, в господарствах населення – на 1,1%.

За 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1246,5 млн.грн., що на 30,7% більше ніж за 2009р.

За 2010р. на причалах торговельних портів та інших підприємств оброблено 23,8 млн.т вантажів, що на 3,1% менше ніж за попередній рік.Всього оброблено 2415 суден, з них 2241 – закордонних та інфрахт.

Транспортними операторами області перевезено 5,9 млн.т вантажів (з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами-підприємцями на автомобільному транспорті), що на 1,1% більше ніж у 2009р. Вантажооборот склав 906,7 млн.ткм і скоротився на 7,4%.

У 2010 році послугами автомобільного, водного та міського електротранспорту скористалися169,2 млн.пасажирів, пасажирооборотсклав 1952,7 млн.пас.км, що, відповідно, на 8,2% менше та на 6,7%, більше ніж у попередньому році.

У січні–листопаді 2010р. обсяг експорту товарівстановив 1358,8 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року на 0,9%, імпорту– 774,7 млн.дол. США і зріс на 10,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 584,1 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,8.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємствроздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями)за 2010р. становив 12464,6 млн.грн. і зріс у порівняних цінах на 5,2% проти попереднього року. Оборот ресторанного господарства скоротився на 2% і становив 332,8 млн.грн.

Індекс споживчих цінпо Україні за 2010р. склав 109,1%, по області – 110%.

Продукти харчування та безалкогольні напої по області подорожчали на 11,4%. Найістотніше зросли в ціні овочі – на 24,9%, молоко, сир та яйця – на 19,1%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби – на 14,3%, хліб та хлібопродукти – на 14%, фрукти – на 12%.

На непродовольчому споживчому ринку товарів і послуг оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 14,2%. Найсуттєвіше зросла вартість природного газу – на 50,1% та твердого палива – на 38,8%.

У транспортній сфері подорожчання на 8% зумовлене зростанням послуг з технічного обслуговування та ремонту власних транспортних засобів – на 25,2% та бензину – на 15,7%.

За січень–листопад 2010р. сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств-юридичних осіб області (крім банків, малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) склав 744,4 млн.грн. прибутку і зріс на 27,4% проти відповідного періоду 2009р. Вагомий обсяг прибутку сформовано в транспорті та зв’язку – 575,5 млн.грн. і промисловості – 236,7 млн.грн.

У січні–листопаді 2010р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників (дані наведені по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив2091,46 грн. і порівняно з відповідним періодом 2009р. збільшився на 19,1% та, водночас, у 2,3 раза перевищував прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальну заробітну плату (907 грн.).

Індекс реальної заробітної платинайманих працівників у січні–листопаді 2010р., порівняно з аналогічним періодом 2009р., становив 108,5%.

Станом на 1 грудня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 6,3 тис. осіб економічно активних підприємств. При цьому, кожному з них було заборговано в середньому по 2315,13 грн. Загальна сума невиплаченої заробітної плати в області станом на 1 грудня 2010р. склала 55,8 млн.грн. і порівняно з 1 січня 2010р. збільшилась на 47,5%, або на 18 млн.грн.

Кількість не зайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, за місяць збільшилась на 23,6% і на 1 січня 2011р. становила 20,4 тис. осіб. Офіційний статус безробітних на 1 січня п.р. мали 19,7 тис. або 96,7% незайнятих громадян.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем зріс на 0,6 в.п. і на 1 січня 2011р. становив 2,7% середньорічної кількості населення працездатного віку.

На 1 грудня 2010р. в області, за оцінкою, проживало 1183,8 тис. осіб. Упродовж січня–листопада чисельність наявного населення скоротилася на 5,7 тис. осіб.

 

 

Головне управління статистики

у Миколаївській області

Опубліковано: Четвер, 20 січня 2011, 07:58
О социально-экономическом положении Николаевской области за 2010 год Друк E-mail

В декабре 2010г. производство промышленной продукции против ноября уменьшилось на 1,1%, по сравнению с декабрем 2009г. – возросло на 30,4%. По итогам 2010г., относительно 2009г. достигнут прирост промышленной продукции на 10,3% (в 2009г. наблюдался спад на 14,5%). Увеличение производства отмечено во всех основных видах деятельности: в производстве и распределении электроэнергии – на 7,2%, в перерабатывающей промышленности – на 11,2% и в добывающей промышленности – на 21,1%.

По предварительным расчетам, в 2010г. общее производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 2009г. увеличилось на 1%, в т.ч. в аграрных предприятиях – на 0,9%, в хозяйствах населения – на 1,1%.

За 2010 год предприятиями области выполнено строительных работ на суму 1246,5 млн.грн., что на 30,7% больше чем за 2009г.

В 2010г. на причалах торговых портов и других предприятий обработано 23,8 млн.т грузов, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. Всего обработано 2415 суден, из них 2241 – зарубежных и инфрахт.

Транспортными операторами перевезено 5,9 млн.т грузов (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями на автомобильном транспорте), что на 1,1% больше, чем в 2009г. Грузооборот составил 906,7 млн.ткм и сократился на 7,4%.

Услугами автомобильного, водного и электротранспорта воспользовались 169,2 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 1952,7 млн.пас.км, что, соответственно, на 8,2% меньше и на 6,7% больше, чем в предыдущем году.

В январе–ноябре 2010г. объем экспорта товаровсоставил 1358,8млн.долл. США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,9%, импорта – 774,7 млн.долл. США и возрос на 10,5%. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 584,1млн.долл. США, а коэффициент покрытия экспортом импорта – 1,8.

Оборот розничной торговли (с учетом розничного товарооборота предприятий розничной торговли, объемов продажи товаров на рынкахи физическими лицами-предпринимателями)за 2010г. составил 12464,6 млн.грн. и возрос в сравнительных ценах на 5,2% против предыдущего года. Оборот ресторанного хозяйства сократился на 2% и составил 332,8млн.грн.

Индекс потребительских ценпо Украине за 2010г. составил 109,1%, по области – 110%.

Продукты питания и безалкогольные напитки по области подорожали на 11,4%. Наиболее выросли в цене овощи – на 24,9%, молоко, сыр и яйца – на 19,1%, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия – на 14,3%, хлеб и хлебопродукты – на 14%, фрукты – на 12%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом возросла на 14,2%. Наиболее увеличилась стоимость природного газа – на 50,1% и твердого топлива – на 38,8%.

Подорожание в транспортной сфере на 8% обусловлено повышением стоимости услуг по обслуживанию и ремонту личных транспортных средств – на 25,2%, бензина – на 15,7%.

За январь–ноябрь 2010г. сальдированный финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения предприятий-юридических лиц области (без банков, малых, сельскохозяйственных предприятий и бюджетных учреждений) составил 744,4 млн.грн.прибыли  и увеличился на 27,4% против соответствующего периода 2009г. Существенные объемы прибыли обеспечены предприятиями транспорта и связи – 575,5 млн.грн. и промышленности – 236,7 млн.грн.

В январе–ноябре 2010г. размер среднемесячной заработной платы штатных работников (данные указаны по предприятиям, учреждениям, организациям, а также их подразделениям с количеством наёмных работников 10 и более человек) составлял 2091,46 грн. и по сравнению с аналогичным периодом 2009г. увеличился на 19,1% и, одновременно, в 2,3 раза превышал прожиточный минимум для трудоспособных лиц и минимальную заработную плату (907 грн.).

Индекс реальной заработной платынаемных работников в январе–ноябре 2010г. по сравнению с соответствующим периодом 2009г. составлял 108,5%.

По состоянию на 1 декабря 2010г. своевременно не получили заработную плату 6,3 тыс. работающих на экономически активных предприятиях, каждому из которых, в среднем, не выплачено по 2315,13 грн. Общая сумма невыплаченного долга по заработной плате в области на 1 декабря 2010г. составляла 55,8 млн.грн. и по отношению к 1 января 2010г. увеличилась на 47,5% или на 18 млн.грн.

Количество не занятых трудовой деятельностью граждан, которые находились на учете в государственной службе занятости, за месяц увеличилось на 23,6% и на 1 января 2011г. составило 20,4 тыс. человек. Официальный статус безработных на 1 января т.г. имело 19,7 тыс. или 96,7% незанятых граждан.

В целом по области уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с прошлым месяцем возрос на 0,6 п.п. и на 1 января 2011г. составил 2,7% среднегодовой численности населения трудоспособного возраста.

На 1 декабря 2010г. расчетная численность наличного населения области составила 1183,8 тыс. человек. За январь–ноябрь численность населения уменьшилась на 5,7 тыс. человек.

 

 

Главное управление статистики

в Николаевской области

Опубліковано: Четвер, 20 січня 2011, 07:55
Бизнес-семинар в Эстонии Друк E-mail

РТПП Николаевской области  информирует Вас, что 27 января 2011 года проводится бизнес-семинар в Эстонии, посвящённый вопросам повышения деловой активности между Украиной и Эстонией, при участии эстонских предпринимателей.

На семинаре будут  рассмотрены  вопросы нормативно-законодательной базы Украины в сфере внешнеэкономической деятельности, условия ведения бизнеса в Украине, инвестиционной привлекательности нашей страны и межрегионального торгово-экономического сотрудничества.

В случае,   Вашей заинтересованности принять участие в семинаре,   просим уведомить управление международных экономических связей ТПП Украины

 по тел. (044) 278 09 30, факс, (044) 278 18 15, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  для ответа Посольству Украины в Эстонской Республики.

Опубліковано: Четвер, 20 січня 2011, 07:50
Діяльність малих промислових підприємств Миколаївської області у 2009 році Друк E-mail

 

Головне управління статистики продовжує публікацію результатів діяльності малих підприємств  за минулий рік.

За 2009 рік малими промисловими підприємствами реалізовано продукції на 917 млн.грн., або10% від загального обсягу реалізованої всіма малими підприємствами продукції. За видами  діяльності третину продукції реалізовано підприємствами машинобудування, 24% – харчової промисловості, 12% – легкої промисловості.

Внесок малих підприємств у загальнообласний обсяг реалізації промислової продукції залишився  невеликим і склав 6%.  Це зумовлено, в першу чергу тим, що у регіоні сконцентровано могутній промисловий потенціал, представлений великими та середніми підприємствами. Водночас, за окремими напрямками роботи малі підприємства займають лідируючи позиції, зокрема, в целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності вони забезпечили більше половини обсягу реалізованої продукції. Вагомий їх внесок і в реалізацію продукції  текстильного виробництва, одягу  – 28%, а також у реалізацію шкіри та виробів з неї – 23%.

Торік на малих промислових підприємствах було зайнято 9 тис.  найманих працівників, або 14% загальної кількості працюючих в промисловому секторі економіки області та 17% – працюючих у сфері малого бізнесу.

 Середня заробітна плата одного найманого працівника склала  919,96грн. і майже не відрізнялася від середнього рівня заробітної плати по малих підприємствах області, водночас майже вдвічі поступилася середньому по промисловості показникові.

Опубліковано: Вівторок, 07 грудня 2010, 22:00
Мале підприємництво Миколаївщини у 2009 році Друк E-mail

 

За даними  Головного управління статистики у Миколаївській області у 2009 році кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням фермерських господарств та фізичних осіб-підприємців) на 10 тис. осіб наявного населення області склала 830 одиниці, що на 10% більше, ніж у 2008 році. У середньому по Україні навантаження суб’єктами малого підприємництва на кожні 10 тис. осіб наявного населення було значно меншим  і  становило  661.

Серед регіонів країни за цим показником Миколаївська область посіла друге місце після м. Києва (1012 суб’єктів). При цьому найменше навантаження суб’єктами малого підприємництва на кожні 10 тис. населення зафіксовано у Донецькій (505 суб’єкта),  Рівненській (512), Чернігівській (513) областях.

Середня кількість зайнятих в малому підприємництві склала 173 тис. осіб, або чверть від кількості населення  області у працездатному віці. З загальної кількості зайнятих 56 тис. осіб працювали на малих підприємствах (з урахуванням фермерських господарств), решта займалися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Порівняно з 2008 роком загальна кількість зайнятих у сфері малого підприємництва зросла на 3%, що зумовлено підвищенням зайнятості у фізичних осіб-підприємців – на 6%.

Опубліковано: Вівторок, 30 листопада 2010, 22:00
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств Друк E-mail

 

Головним управлінням статистики узагальнені результати роботи підприємств-юридичних осіб, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

За січень–червень 2010р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств областісклав 2,4 млрд.грн. та на 2% (у порівняних цінах) поступився рівню аналогічного періоду 2009р.

За товарною структурою у роздрібному товарообороті області традиційно переважають непродовольчі товари.

Вагомі частки в товарній структурі роздрібного товарообороту займали бензин моторний, автомобілі, фармацевтичні товари та дизельне пальне – від 15% до 7%.

З продовольчих товарів помітні частки займали алкогольні напої, м’ясопродукти, молоко та продукти молочні, включаючи сир, кондитерські вироби, рибопродукти, борошно, хліб та хлібобулочні вироби – від 5% до 1%.

Роздрібний товарооборот в середньому на одну особу населення області за цей період склав 2018 грн. (1778 грн. – у січні–червні 2009р.). 

У I півріччі кожен мешканець Миколаївської області в середньому витратив на купівлю медикаментів майже 145 грн., алкогольних напоїв –     97 грн., м'ясопродуктів – 82 грн., молочних продуктів – 64 грн., кондитерських виробів – 55 грн., рибопродуктів – 32 грн., борошна, хліба та хлібобулочних виробів – 23 грн.

Опубліковано: Середа, 13 жовтня 2010, 07:43
Про фінансовий стан промислових підприємств Миколаївської області у січні–липні 2010 року Друк E-mail

 

Головним управлінням статистики узагальнені фінансові результати діяльності промислових підприємств за січень–липень 2010 року.

Слід зазначити, що сьогодні прибутковий сальдований фінансовий результат в економіці формується переважно завдячуючи діяльності саме промислового сектору регіону, а також підприємств транспорту.

За сім місяців сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування промислових підприємств (без підприємств малого бізнесу) склав 288 млн.грн. прибутку, проти 143 млн.грн. збитку торік (тим часом прибуток підприємств транспорту і зв'язку склав 415 млн.грн. та скоротився проти торішнього майже на 10%, в цілому по області – 583 млн.грн. та зріс у 1,9 рази). 

Вагомий обсяг прибутку у промисловості забезпечили підприємства машинобудівного комплексу (146 млн.грн.), металургійного виробництва і з виробництва готових металевих виробів (134 млн.грн.), а також  з виробництва харчових продуктів і напоїв (40 млн.грн.).

Діяльність підприємств добувної і легкої промисловості хоча і залишається поки збитковою, проте відзначається позитивною динамікою поступового скорочення збитку.

         В цілому прибутково спрацювали 50,7% підприємств промисловості і одержали 486 млн.грн. прибутку, що складає 46% від прибутку прибуткових підприємств області.

Опубліковано: Середа, 13 жовтня 2010, 07:36
Інвестиційна складова на малих підприємствах області в 2009 році Друк E-mail

 

Однією з умов успішної підприємницької діяльності підприємств є збільшення обсягу інвестицій в основний капітал, за рахунок яких забезпечується нарощення та вдосконалення виробничих потужностей.

Головне управління статистики інформує, що у 2009 році на розвиток економіки Миколаївщини малими підприємствами за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 470 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 15% загальнообласного обсягу. Понад дві третини вкладень (68%) спрямовані в матеріальні активи, решта (32%) – в нематеріальні активи.

Внаслідок економічної кризи обсяг інвестиційних надходжень проти 2008 року скоротився більше ніж наполовину. Зменшення зафіксовано  на малих підприємствах майже усіх видів економічної діяльності, крім готельного та ресторанного бізнесу, та підприємств, що займаються охороною здоров’я і надають соціальну допомогу.

Інвестиційна діяльність малого бізнесу за галузевим аспектом досить неоднорідна. Значні вливання капіталу – майже половину загального обсягу, було спрямовано у розвиток малих підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, займаються орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, 18% – спрямовано у сільське господарство, 14% – у розвиток торгівлі. Підприємствами промисловості та будівництва освоєно по 5% капітальних інвестицій.

Капітальні інвестиції здійснювали малі підприємства усіх міст та районів області. Левову частку обсягу капітальних інвестицій (75%) освоєно підприємствами обласного центру, на підприємства м.Южноукраїнська та Баштанського, Єланецького, Новоодеського районів припало по 2% капіталовкладень, на підприємства решти міст та районів – не більше 1%.

Опубліковано: Середа, 13 жовтня 2010, 07:36