СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАНЬ

21229704
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Цього місяця
Попереднього
Загалом
796
8608
46534
9404
330919
21229704

Ваша ІР адреса: 172.20.0.5
2024-03-02 02:45

Календар

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Економіка

Паспорт Миколаївської області Друк E-mail

 

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2019 року – 1131,1 тис. осіб, 2,7% населення України

у т.ч.: сільського – 357,0 тис. осіб

           міського   – 774,1 тис. осіб

 

Кількість адміністративно - територіальних одиниць :

 

 

На 1 січня 2018р.

На 1 січня 2019р.

районів

19

19

об’єднаних територіальних громад

18

28

міст обласного значення

5

5

районів у містах

4

4

міст районного значення

4

4

селищ міського типу

17

17

районних рад

19

19

міських рад

9

9

селищних рад

16

16

сільських рад

275

241

населених пунктів

911

911

у тому числі

 

 

міських

26

26

сільських

885

885

 

Примітка. На підставі даних електронного довідника «Україна. Адміністративно-територіальний устрій» офіційного сайту Верховної Ради України, який є єдиним джерелом інформації для органів державної статистики із зазначеного питання.

 

 


 

 

Питома вага регіону в економіці України1:

 

 

2017 рік

2018 рік

валовий регіональний продукт

2,3

2

обсяг реалізованої промислової продукції

2,0

2,3

обсяг виробництва валової продукції сільського господарства

3,5

3,5

капітальні інвестиції

2,5

1,7

обсяг виробленої будівельної продукції

2,5

2,0

експорт товарів

4,4

4,5

експорт послуг

4,3

4,2

імпорт товарів

1,6

1,3

імпорт послуг

0,6

0,4

роздрібний товарооборот

2,2

2,2

____________

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Відповідно до Плану статистичних спостережень, дані за 2018 рік будуть у наявності у ІІІ декаді березня 2020 року

 

 

 

Промисловість

 

 

2017 рік

Кількість підприємств, одиниць

1033

 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності, у %

 

 

2017 рік

2018 рік1

Промисловість

100,0

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1,4

1,3

Переробна промисловість

68,5

66,6

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

32,0

31,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1,5

1,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1,6

1,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

0,3

0,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

4,7

4,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

16,2

18,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

7,8

5,5

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

4,4

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

29,1

31,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1,0

1,0

_____________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості" (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).

 

Сільське господарство

 

 

2017 рік

2018 рік

Кількість підприємств1, одиниць

3970

4008

__________

1 На 1 листопада.

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

                                                                                                                       (тис. тонн)

 

2017 рік

2018 рік

Культури зернові та зернобобові

2674,6

2673,4

Буряк цукровий фабричний

95,7

Соняшник

875,8

1087,2

Картопля

183,0

171,4

Культури овочеві

554,5

515,6

Культури плодові та ягідні

28,6

42,5

Виноград

51,3

62,1

М'ясо (у живій масі)

48,1

56,4

Молоко

342,2

324,6

Яйця, млн.шт

252,7

240,1

Вовна, т

132,0

146,0

 

 

Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів

 

Фактичне надходження

(без урахування трансфертів)

2018 рік

Фактично, млн. грн.

Частка до загального обсягу фактичних надходжень, %

% виконання до показників, що затверджені радами

Всього

5 939,645

100,0

104,2

у тому числі:

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

3 781,543

63,7

103,5

місцеві податки і збори

1 511,044

25,4

103,8

   у тому числі

 

 

 

   плата за землю

692,398

11,7

98,4

    збір за провадження деяких видів     підприємницької діяльності

-0,007

-0,0001

 

єдиний податок

722,460

12,2

108,0

   у тому числі

 

 

 

   єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка с/г виробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

236,369

4,0

114,2

плата за надання адміністративних послуг

80,395

1,4

103,2

державне мито

1,967

0,03

113,9

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

18,361

0,3

113,1

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2,126

0,04

81,1

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21,411

0,4

168,6

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

інші надходження

522,798

8,8

108,6

 

 

Трансферти, отримані місцевими бюджетами із загального фонду

Державного бюджету України

 

Вид трансферту

2018 рік

Обсяг, затверджений відповідною радою, тис.грн.

Фактично профінансовано, тис.грн.

Трансферти всього

8 084 929,5

7 995 406,8

 

 

 

Земельний фонд1

(тис.га)

Розподіл земель за цільовим призначенням
та функціональним використанням

на 01.01.2019

Всього

2458,5

у тому числі

 

сільськогосподарські угіддя

1888,1

з них рілля

1703,4

ліси та інші лісовкриті площі

131,6

забудовані землі

154,7

Землі водного фонду (землі водного фонду розраховані відповідно до чинного законодавства: вода+болота+гідротехничні споруди)

145,1

в тому числі води

125,8

інші землі

139,0

____________

1 За даними Головного управління Держгеокадастру у Миколаївськійї області

 

 

Мале підприємництво

 

 

Одиниця виміру

2017 рік

 

Темп приросту (зниження),

у % до попер. року

Загальна кількість малих підприємств

од.

10459

7,8

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

од.

91

8,3

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві

осіб

4

100

Обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами

млн грн

35399,7

22,6

Питома вага малих підприємств
у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) по області

%

26,6

2,6 в.п.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт і послуг) малими підприємствами

млн грн

3899,7

41,1

Питома вага малих підприємств
у загальному обсязі реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) по області

%

9,1

2,2 в.п.

 

 


 

Соціальна сфера

 

 

2018 рік

Всього наявного населення1, тис. осіб

1131,11

у тому числі пенсіонери3, тис. осіб

319,62

Середньомісячна заробітна плата

 

номінальна, грн.

8160

реальна, %

110,3

Рівень зайнятості населення3, %

58,1

Рівень безробіття3, %

9,6

Демографічні дані:

 

народилося, тис. осіб

9,1

померло, тис. осіб

17,2

природний приріст на 1000 осіб наявного населення, тис. осіб

-8,0

_________________

1 На 1 січня наступного року

За даними Пенсійного фонду України

3 Показники розраховано за методологією Міжнародної організації праці по населенню віком
15–70 років.

 

Наука

 

 

2016 рік

2017рік

Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, од

25

26

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, на кінець року, осіб

2150

2268

з них

 

 

кількість докторів наук

37

38

кількість докторів філософії (кандидатів наук)

105

121

дослідники

816

1023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта 1

 

на 01.01.2019

Кількість вищих навчальних закладів
III-IV рівня акредитації, одиниць

15

Кількість вищих навчальних закладів
І-ІІ рівня акредитації, одиниць

24

Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць

29

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, одиниць

471

Кількість інтернатних навчальних закладів, одиниць

22

Кількість дошкільних навчальних закладів, одиниць

562

Кількість позашкільних навчальних закладів, одиниць

41

Кількість шкільних бібліотек/бібліотечний фонд, тис. примірників

489/800783,5

____________

1 За даними департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Охорона здоров'я1

 

на 01.01.2019

Кількість лікарняних закладів, од

43

Кількість лікарняних ліжок, тис.

7,6

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, од

66,8

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, од

219

Чисельність лікарів, тис.

3,2

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб

28,6

Кількість санаторіїв-профілакторіїв/ліжок, од

2/302

_____________________

1 За даними управління охорони здоровя облдержадміністрації.

 

Культура1

 

на 01.01.2019

Кількість театрів, одиниць

3

Кількість музеїв, одиниць

18

Кількість філармоній, одиниць

1

Кількість демонстраторів кіно/відео/фільмів, одиниць

19

Кількість бібліотек, одиниць

481

Кількість закладів культури клубного типу

517

Кількість дитячих музичних шкіл, одиниць

27

Кількість дитячих художніх шкіл, одиниць

3

Кількість дитячих шкіл мистецтв, одиниць

15

_______________

1 За даними управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Опубліковано: Понеділок, 10 квітня 2023