СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАНЬ

21229904
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Цього місяця
Попереднього
Загалом
996
8608
46734
9604
330919
21229904

Ваша ІР адреса: 172.20.0.5
2024-03-02 03:01

Календар

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Доманівський район

Соціально-економічний портрет Доманівського району 2017 рік Друк E-mail

Соціально-економічний портрет Доманівського району

 

Історична довідка

У далекому минулому Доманівщина - це край, де на широких степових просторах паслися незліченні стада бізонів, кочували войовничі племена кіммерійців, скіфів та сарматів.

Теперішня Доманівщина - це великий сільсько­господарський край, де на родючих чорноземах вирощують високі врожаї пшениці, цукрових буряків і соняшнику, На цій землі живуть працьовиті люди, щирі душею і багаті на вдачу.

Перші поселення людей на території Доманівського району відносяться до кам'яного віку. На терасах річок Південний Буг (с.Виноградний Сад), Бакшала (с.Анетівка) знайдено вироби з кременю, котрі свідчать, що тут мешкали мисливці на бізонів.

Також виявлено поховання доби бронзи (II тисячоліття до н.е.) та кургани скіфських часів.

Активне заселення району почалося на початку XIX ст., після визволення південної частини України від турецького гніту. Щедро роздаючи землі поміщикам, царський уряд водночас зобов'язував поміщиків вивозити сюди своїх кріпаків по ревізійські душі на 30 десятин землі. 200 років тому тут отримали землі поміщики Доманівські (звідси назва — Доманівка), пан Кантакузен (маєток «Молдавка»), пан Еслінгер (Мостове), пан Мартиновський (с.Прибужжя) та інші.

Згодом тут виросли маєтки, які й досі є свідками історії нашого краю, який на початку ХІХ ст. входив до складу Головлівської волості Ананьївського повіту Херсонської губернії. Населення волості становило 9 348 чол.2 і займалося головним чином землеробством, скотарством, чумакуванням.

Розвивалися ремесла: теслярське, ковальське, кравецьке. Внаслідок реформи 1861 року більшість землі залишилася за поміщиками. Вигони, випаси, водопої - все це, як і раніше, належало їм. Селянам виділялися малородючі землі.

Під час столипінської аграрної реформи багато заможних господарств нашого краю виділилося на хутори й створили нові поселення.

Доманівка виникла на початку 19 століття (1801 —1802 рр) на місці не­великого хутора молдова­нина Худобашева. Після перемоги Росії над Туреч­чиною (1791 р.) царський уряд всіляко заохочував заселення цих південних земель (їх називали Дике Поле). Тут одержали зе­млю поміщики Думанецькі (звідси і назва сели­ща), які завезли сюди своїх кріпаків з Польщі, поступово прибрали до рук кріпаків-втікачів з Центральної Росії та Ук­раїни. Згодом сюди було переселено кілька сімей державних селян з Пол­тавської губернії, а також з'явилися єврейські посе­ленці.

Детальніше: Соціально-економічний портрет Доманівського району 2017 рік

Опубліковано: П'ятниця, 02 березня 2018, 08:35
Соціально-економічний портрет Доманівського району Друк E-mail

Район утворено в 1926 році. Районним центром є смт (селище міського типу) Доманівка. Адміністративно територію району поділено між селищною та 13 сільськими радами, яким підпорядковано 62 населені пункти. За післявоєнні роки кіль­кість сіл в районі зменши­лась на 37.

Загальна чисельність населення району становить 25 905 чол.

Доманівський район розташований у північно-західній частині Миколаївської області. На півночі він межує з Первомайським, на північному сході - з Арбузинським, на сході - з Вознесенським, на півдні - з Веселинівським, на заході - з Врадіївським районами, а також з Одеською областю.

Територія району лежить у басейні річки Південний Буг та її правих притоках Бакшали, Чертали та Чичиклії. Причому, річка Південний Буг є її природним кордоном на сході між Доманівським та Арбузинським і Вознесенським районами. Територія району має продовгувату форму, по осі північ-південь, за якою її довжина складає приблизно 56 км, площа району - 1,5 тис.км2, що відповідає 6,1 % загальної території області. Більша частина району лежить у межах Причорноморської низовини, північна його частина - на відрогах Подільської височини.

Економіко-географічне положення району визначається його розташуванням на родючих чорноземних грунтах, що визначило його сільськогосподарську спеціалізацію, в той час як   наявність   родовищ   гранітів у східній його частині посприяло розвиткові будівельної промисловості.

Негативною рисою ЕГП є віддаленість району від обласного центру та важливих транспортних шляхів, зокрема залізниці та автошляхів державного значення. Найближчими промисловими пунктами є міста Вознесенськ, Первомайськ та Южноукраїнськ , що деякою мірою поліпшує ЕГП району.

В районі є 23 колективні та акціонерні сільськогосподарські під­приємства, які обробля­ють понад 100 тисяч ге­ктарів орної землі. Є 210 фермерських  госпо­дарств, які мають 7,4 ти­сячі гектарів землі.

ДОМАНІВКА - селище мі­ського типу розташова­не за 135 кілометрів на північний захід від Мико­лаєва та за 45 кілометрів від залізничної станції Вознесенськ. Населення – 6, 1 тисяч чоловік, переважно українці, але є і росіяни, євреї, молдовани та інші.

Територія – 14 тис. кв. км.

Населення:

Середня чисельність  населення становить 25,5 тис. осіб.,  у т.ч. чоловіків – 12,0 тис.осіб,  жінок –  13,5 тис.осіб.

Кількість  міського  населення -   6,1 тис. осіб., сільського -  19,4 тис. осіб.

Щільність проживання – 17,6 осіб/км2

Національний склад населення  району становить: українців  - 91,2 %, росіян – 4,4 %, інших національностей – 4,4 %.

Середній вік населення району 40 років, в тому числі чоловіків – 36,9 роки, жінок  - 42,8.

Можна виділити кілька місць компактного проживання національних меншин: село Горянка - цигани, села Олександрівка та Козубівка – молдовани.

Основні показники доступа економічного і соціального розвитку району на 2015-2017 роки 

Показник

Прогноз

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.

36,100

37,500

39,800

Індекс промислової продукції, відсотків  до попереднього року

102

104

106

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн.

1405

1465

1560

Валова  продукція сільського господарства, млн. грн.

471

494

519

Валова  продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року

102

105

105

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу, грн.

18327

19297

20353

Індекс капітальних інвестицій, відсотків  до попереднього року

90

102

104

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу, грн.

900

918

955

Середня чисельність наявного населення,  тис. осіб

25,7

25,6

25,5

Кількість зайнятих економічною діяльністю  у віці 15-70 років,  тис. осіб

3100

3060

3020

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

12,8

12,0

10,0

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.

2756

3071

3395

Індекс реальної заробітної плати, відсотків

96

101,8

103,9

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо), млн..грн.

-3,5

15,0

25,0

Кількість суб’єктів малого підприємництва   (з урахуванням мікро-підприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

88

89

90

 

Детальніше: Соціально-економічний портрет Доманівського району

Опубліковано: Четвер, 23 березня 2017, 14:47
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-червень 2014року Друк E-mail

 

Надходження до бюджету

 

 

 

До загального фонду місцевих бюджетів району за січень-травень 2014 року надійшло доходів в сумі 44657,2 тис.грн., що складає 99,0 відсотка до уточненого плану звітного періоду  (45113,9 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів (дотації, субвенції)  – 37900,6 тис.грн. (95,6 відсотків).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 6756,6 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний період – 5483,9 тис.грн. або 123,2 %.

Виконання забезпечено по  усіх 15 місцевих бюджетах району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 97,3 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 4873,3 тис.грн. (приріст 411,7 тис.грн. або 109,2 відсотка у порівнянні з  виконанням  2013 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 1684,0 тис.грн. (зменшення 55,9 тис.грн. або 96,8 відсотка у порівнянні з  виконанням  2013 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 2152,2тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 509,1 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 1643,1 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 3,2 тис.грн., податку на нерухоме майно – 6,8 тис.грн., єдиного податку  - 471,6 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 7,9 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ – 967,2 тис.грн., екологічного податку – 9,2 тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,9 тис.грн., надходжень до цільових фондів – 25,5 тис.грн., коштів від продажу землі – 20,0 тис.грн., коштів від відчуження майна, що у комунальній власності – 128,5 тис.грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту -  2,3 тис.грн..

Видатки за січень-травень 2014 року по загальному фонду виконані на 94,3 відсотки: план 5 місяців – 48,421,7 тис.грн., касові видатки – 45435,5 тис.грн. По спеціальному фонду виконання склало 56,8 відсотків (план – 1972,4 тис. грн., касові видатки – 1121,1 тис.грн.).

На утримання установ та здійснення заходів по галузі «Освіта»  із загального фонду зведеного бюджету району спрямовано 16764,1 тис.грн.; «Охорона здоров”я» – 5380,1 тис.грн.; «Культура» - 1363,8 тис.грн.; «Фізична культура та спорт» - 364,7 тис.грн.; «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 16527,9 тис.грн.

За економічною класифікацією видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 20986,8 тис.грн., або 46,2 відсотків загальних видатків; на надання субсидій та інших поточних трансфертів населенню спрямовано 15969,8 тис.грн., або 35,1 відсотка;  на енергоносії – 1903,6 тис.грн., або 4,2 відсотків; на харчування та медикаменти – 1017,6 тис.грн., або  2,2 відсотка.

   Протягом січня-травня 2014 року своєчасно та у повному обсязі виплачувалась заробітна плата працівникам бюджетних установ та здійснювались розрахунки за фактично спожиті комунальні послуги і енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів.

Промисловість

В промисловому комплексі, протягом 4 місяців 2014 року  відбулося зниження обсягів промислового виробництва порівняно з 2013 роком . Так, реалізація промислової продукції за 4 місяці  склала 8487,0 тис.грн., що на 30,5% менше обсягів 4 місяців  2013 року. Обсяги реалізації продукції добувної та переробної галузей в загальному обсязі складають відповідно 54,7% та 45,3%.

Відбулося зниження обсягів виробництва та реалізації в добувній галузі, а саме майже не працював ТОВ «Прибузький гранкар’єр», виробництво якого раніше займало левову частку в загальних обсягах по району.

Підприємство харчової галузі – філія „Миколаївмолпрома” навпаки, наростила обсяги виробництва та реалізації своєї продукції. Це -43,5% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.

На одну особу реалізовано промислової продукції на 473,3 грн. проти 681 грн. у І кварталі 2013 року .

На даний час керівництвом ТОВ «Прибузький гранкар’єр» проводиться робота щодо проведення процедури банкрутства підприємства, виплати працівникам заборгованості по заробітній платі.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району на 2014рік виділено 758,9 тис.грн. (517тис.грн.-капітальний ремонт, 241,9тис.грн.-поточний ремонт) та 265,9 тис грн. (181,10тис грн..-капітальний ремонт, 84,8тис.грн.-поточний ремонт) за рахунок субвенції з обласного бюджету . По всіх об'єктах розроблена проектно-кошторисна документація.

На виконання районної Програми розвитку малого підприємництва в Доманівському районі на 2013-2014 роки, станом на 01.07.2014 року зареєстровано суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб- підприємців -779 одиниць, 228 фермерських господарств.

 

 

 

АПК

 

 

 

Станом на 06.06.2014 року сільгосптоваровиробниками району проведено передпосівної культивації на площі 24,2 тис.га, посіяно 42,2 тис.га ярих культур, в т.ч. 16,5 тис.га ярих зернових та зернобових культур.

Зпочатку 2014рокупо с/г підприємствах району  вироблено м’яса 625ц., що на 230ц. більше  ніж за відповідний період2013року, молока вироблено 9655ц.,що на 1705 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 1828,6 кг, що на 181,3кг більше  ніж за відповідний період 2013року.

Чисельність поголівя ВРХ становить 1153голів , що на 180голів менше  відповідного періоду минулого року , в т.ч. корів 528голів, що на 11голівбільше . Чисельність свиней становить 3711голів, що на 429голів більше   ,  чисельність овець становить 408голів,що на 7голів більше ніж за відповідний період2013 року.

Станом на 30.05.2014 року укладено договорів оренди 7993, орендна плата становить 20742.8 тис.грн., виплачено 659,99 тис.грн. що становить 3,2 % від нарахованої суми.

Виплачено орендної плати за майнові паї -12тис.грн, що становить 100% від нарахованої.

В Доманівському районі працює 7 пунктів по проведенню штучного осіменіння корів та телиць в приватному секторі населення, також працює 7 пунктів по наданню зооветеринарних послуг тварин в приватному секторі населення.

На території району знаходиться 49 водних об’єктів загальна площа становить 529,88 га, в тому числі площа водного дзеркала становить 496,46 га, з них 11 ставків знаходиться без води.

Із загальної кількості водних об’єктів 18 надано в оренду, що становить 36,7%.

На 8 водних об’єкта виготовлено «Режим рибогосподарської експлуатації водойм».

З метою більш повного задоволення потреб с/г продукцією за помірними цінами, запобіганню виникнення дефіциту соціально-значущих продовольчих товарів управлінням агропромислового розвитку проводилась організаційна робота по проведенню ярмаркових заходів. З початку 2014 року проведено 28ярмарок в районі, реалізовано 201т продукції на суму 1775,6тис.грн.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

 

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

 

з початку 2014року, тис.т

у % до 2013

з початку 2014 року, тис.ткм

у % до 2013р.

 

По району

11,3

101,876,8

240,6

93,6

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2014року, тис.т

у % до 2013р.

з початку 2014 року, тис.ткм

у % до 2014р.

По району

92,9

108.1

5175,0

105,5

Інвестиційна діяльність

В районі в 2014році планується впровадження інвестиційних проектів:

1.СПрАТ "Україна" – "Будівництво приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 200голів". В  поточному році проведено розробку інвестиційних пропозицій та подано документи для одержання дозволів. Будівництво планується проводити господарським способом, роботи будуть розпочаті в ІVкварталі поточного року після завершення збирання пізніх культур та їх реалізації та отримання обігових коштів господарством.

2.СФГ"Старий Світ"- "Насадження саду та виноградників, будівництво іригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці плодів та ягід". Через відсутність фінансування по державній програмі та недостатньою наявністю обігових коштів будівництво комплексу по зберіганню та переробці плодів і ягід  в 2013році зупинено, проводиться тільки догляд за садами і виноградниками..

3.ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Насадження саду інтенсивного типу з використанням краплинного зрошення та будівництво сховища для зберігання плодів", (сад на площі -56га). В даний час розробляється в проектному інституті проектна документація та локальні кошториси на насадження саду. Підйом платежу буде проведено після виготовлення локальних кошторисів, згідно проектної документації. На стадії вивчення та прийняття рішення інвестиційний проект  по ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Будівництво молочно товарного комплексу на 500 голів дійного стада". Впровадження проекту планується розпочати в 2015році.

Ринок праці

Для стабілізації економічного становища, соціального захисту населення, розвитку соціальної інфраструктури в районі з метою легалізації зайнятості районною робочою групою протягом січня-травня 2014 року проведено 24 рейди, перевірено 189 суб'єктів підприємницької діяльності щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками та реєстрації трудових договорів в центрі зайнятості, виявлено 34 порушень. В результаті проведеної роботи укладено 22 трудових договорів з найманим працівником, які зареєстровані в центрі зайнятості, 8 фізичні особи відкрили підприємницьку діяльність.

В 2014 році було проведено 5засідань комісії по легалізації, розглянуто 12випадки порушень, та заслухано роботодавців, у яких виявлено факти використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин

Станом на 01.06.2014 року, заборгованість із заробітної плати на підприємствах району становить 368.4тис.грн.( Прибузький гранкар’єр-312.5тис.грн., Доманівський райавтодор-55.9тис.грн).

Станом на 01.06.2014р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 520незайнятих осіб, що становить 87.69% до чисельності станом на 01.06.13.р., з них 520чоловіки мають статус безробітного, що становить 87.69% до чисельності безробітних на 01.06.13.р. Рівень безробіття на 01.06.2014р. становив 3,41%, що становить 89.05% рівня безробіття станом на 01.06.2013р.

Опубліковано: Вівторок, 15 липня 2014, 16:04
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-березень 2014 року Друк E-mail

Надходження до бюджету

До загального фонду місцевих бюджетів району за січень-лютий 2014 року надійшло доходів в сумі 15330,9 тис.грн., що складає 89,0 відсотка до уточненого плану звітного періоду  (17232,3 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів (дотації, субвенції)  – 12740,4 тис.грн. (82,3 відсотка).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 2590,5 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний період – 1754,8 тис.грн. або 147,6 %.

Виконання забезпечено по  усіх 15 місцевих бюджетах району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 97,3 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 1803,1 тис.грн. (приріст 313,9 тис.грн. або 121,1 відсотка у порівнянні з  виконанням  2013 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 684,1 тис.грн. (зменшення 105,5 тис.грн. або 86,6 відсотка у порівнянні з  виконанням  2013 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло  634,0  тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 54,8 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 579,2 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 1,2 тис.грн., податку на нерухоме майно – 1,7 тис.грн., єдиного податку  - 219,4 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 3,3 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ – 313,8 тис.грн., екологічного податку – 7,4 тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,4 тис.грн., надходжень до цільових фондів – 12,0 тис.грн., коштів від продажу землі – 20,0 тис.грн..

Видатки  за січень-лютий 2014 року по загальному фонду виконано на 91,0 відсоток до уточненого тимчасового  плану на відповідний період (план 18721,9 тис.грн., касові видатки – 17045,3 тис.грн.) По спеціальному фонду виконання складає 6,2 відсотка (план з урахуванням змін на 2014 рік  – 4094,1 тис. грн., касові видатки – 256,9 тис. грн.).

На утримання установ освіти  із загального фонду виділено 6558,4 тис. грн., установ охорони здоров”я 2058,4 тис. грн., закладів культури  520,6 тис. грн.. установ фізичної культури та спорту 144,5 тис.грн.,соціального захисту та соціального забезпечення 6190,5 тис.грн.

В структурі видатків за кодами економічної класифікації видатки на виплату заробітної плати та нарахування  на неї складають   47,8 відсотків (8135,4 тис.грн), субсидії  і поточні трансферти населенню 35,1 відсотки (5979,5 тис.грн), на енергоносії  5,6 відсотка (951,5 тис.грн), на медикаменти 0,1 відсотка (17,7 тис.грн), на продукти харчування  1,77 відсотка (300,6 тис.грн).

В  січні-лютому  2014 року у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується своєчасно

Промисловість

Діяльність промислового комплексу району відзначається зменшенням обсягів виробництва та реалізації продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень 2014 року склав 761,9 тис.грн., що становить 39,7 % до обсягу реалізації 2013 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції району в загальному обсязі реалізації по області складає 0,1%. В загальному обсязі реалізації по району добувна галузь займає 22,7% (173,0 тис.грн.), переробна -588,9 тис.грн., або 77,3%.Майже не працювали гранітні кар’єри району. З нарощуванням обсягів виробництва працювала філія „Миколаївмолпрома”.

 Обсяг  реалізованої  промислової  продукції, робіт, послуг на одну особу населення за січень 2014 року становить 29,5 грн.,  проти 73,7 грн. за 2013рік(40%).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району на 2014рік виділено 547,5 тис.грн. (372,3тис.грн.-капітальний ремонт, 175,2тис.грн.-поточний ремонт) та 251,4 тис грн. (171,0тис грн..-капітальний ремонт, 80,4тис.грн.-поточний ремонт) за рахунок субвенції з обласного бюджету . По всіх об'єктах розроблена проектно-кошторисна документація.

На виконання районної Програми розвитку малого підприємництва в Доманівському районі на 2013-2014 роки, станом на 01.04.2014 року зареєстровано суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб- підприємців -779 одиниць, 228 фермерських господарств.

АПК

Станом на 1.03.2014 року сільгосптоваровиробниками району оброблено посівів с/г культур на площі 14,4 тис.га, в т.ч. від мишовидних гризунів на площі 8,5 тис.га, підживлено озимих культур на площі 13,3 тис.га, проведено боронування зябу та парів на площі 2,5 тис.га.

З початку  2014рокурокупо с/г підприємствах району  вироблено м'яса 181ц., що на 14ц. більше  ніж у лютому місяці2013року, молока вироблено 3383ц.,що на 597 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 635,6 кг, що на 116кг більше  ніж за відповідний період 2013року.

Чисельність поголів'я ВРХ становить 1189 голів , що на 268 голів менше  відповідного періоду минулого року , в т.ч. корів 532 голови, що на 2 голови більше . Чисельність свиней становить 3954 голови, що на 1478 голів більше   чисельність овець становить 466 голів,що на 27 голів більше ніж у лютому 2013 році.

Виплата орендної плати за земельні частки (паї) буде проводитись з червня місяця поточного року.

Виплачено орендної плати за майнові паї -12тис.грн, що становить 100% від нарахованої.

В Доманівському районі працює 7 пунктів по проведенню штучного осіменіння корів та телиць в приватному секторі населення, також працює 7 пунктів по наданню зооветеринарних послуг тварин в приватному секторі населення.

На території району знаходиться 49 водних об’єктів загальна площа становить 529,88 га, в тому числі площа водного дзеркала становить 496,46 га, з них 11 ставків знаходиться без води.

Із загальної кількості водних об’єктів 18 надано в оренду, що становить 36,7%.

На 8 водних об’єкта виготовлено «Режим рибогосподарської експлуатації водойм».

З метою більш повного задоволення потреб с/г продукцією за помірними цінами, запобіганню виникнення дефіциту соціально-значущих продовольчих товарів управлінням агропромислового розвитку проводилась організаційна робота по проведенню ярмаркових заходів. З початку 2013 року проведено 7ярмарок в районі, реалізовано 10, продукції на суму 112,69 тис.грн.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

 

з початку 2014 року, тис.т

у % до 2013р.

з початку 2014 року, тис.ткм

у % до 2013р.

 

По району

4,2

102,4

856,4

94,4

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2014 року, тис.т

у % до 2013р.

з початку 2014 року, тис.ткм

у % до 2013р.

По району

32,7

104,8

2255,0

142,6

Перевізниками надаються послуги по пільгових перевезеннях пасажирів. Станом на 01.04.2014р. здійснено пільгових перевезень на суму 134,6 тис.грн. Заборгованість по відшкодуванню становить 49,3 тис. грн. 

 Інвестиційна діяльність

В районі в 2014році планується впровадження інвестиційних проектів:

1.СПрАТ "Україна" – "Будівництво приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 200голів". Подано документи для одержання дозволів. Будівництво планується проводити господарським способом, придбано будівельні матеріали.

2.СФГ"Старий Світ"- "Насадження саду та виноградників, будівництво іригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці плодів та ягід",( насадити сад на 10га, сховище для зберігання плодів та ягід (дві черги по 500т). В березні здійснювались роботи по догляду за молодими садами та виноградниками, а саме обрізання та формування дерев та кущів.

3.ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Насадження саду інтенсивного типу з використанням краплинного зрошення та будівництво сховища для зберігання плодів", (сад на площі 56га, сховище ємністю 1000т). В даний час розробляється в проектному інституті проектна документація та локальні кошториси на насадження саду.

4. ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Будівництво сховища для зберігання зерна елеваторного типу ємністю 20тис.т, (сховище буде будуватись біля залізничної колії в смт.Врадіївка). Оформлено земельну ділянку, одержано дозволи на проведення будівельних робіт та придбано будівельні матеріали.

Ринок праці

Для стабілізації економічного становища, соціального захисту населення, розвитку соціальної інфраструктури в районі з метою легалізації зайнятості районною робочою групою протягом січня-лютого 2014 року проведено 8 рейдів, перевірено 66 суб'єктів підприємницької діяльності щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками та реєстрації трудових договорів в центрі зайнятості, виявлено 12 порушень. В результаті проведеної роботи укладено 7 трудових договорів з найманим працівником, які зареєстровані в центрі зайнятості, 3 фізичні особи відкрили підприємницьку діяльність.

В 2014 році було проведено 5 засідань комісії по легалізації, розглянуто 2 випадки порушень, та заслухано роботодавців, у яких виявлено факти використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин

Станом на 01.03.2014р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 691 незайнятих осіб, що становить 96,24 % до чисельності станом на 01.03.13.р., з них 691 чоловіки мають статус безробітного, що становить 96,24% до чисельності безробітних на 01.03.13.р. Рівень безробіття на 01.03.2014р. становив 4,54 %, що становить 97,74 % рівня безробіття станом на 01.03.2013р.

Опубліковано: П'ятниця, 11 квітня 2014, 15:32
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-листопад 2013 року Друк E-mail

 

Надходження до бюджету

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.12.13р. надійшло доходів в сумі 98045,6 тис.грн., що складає 99,9 відсотка до плану звітного періоду (98149,0 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів (дотації, субвенції) - 81378,3 тиагрн. (98,8 відсотка).

Податків і зборів мобілізовано в сумі 16667,2 тис.грн., при планових призначеннях на звітний період - 15775,2 тис.грн. або 105,7 %.

Виконання забезпечили усі 15 місцевих бюджетів району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 94,0 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 11317,6 тис.грн. (приріст 872,5 тис.грн. або 108,4 відсотка у порівнянні з виконанням 2012 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 4420,1 тис.грн. (зменшення 26,7 тис.грн. або 99,4 відсотка у порівнянні з виконанням 2012 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 9693,3 тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів - 5998,9 тис.грн..

Податків і зборів надійшло в сумі - 3694,4 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу - 27,9 тис.грн., податку на нерухоме майно - 6,4 тис.грн., єдиного податку - 1196,9 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах - 18,7 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ - 2342,2 тис.грн., екологічного податку - 22,8 тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища - 19,5 тис.грн., надходжень до цільових фондів - 60,0 тис.грн..

Видатки за січень-листопад 2013 року по загальному фонду виконано на 69,85 відсотка до уточненого плану звітного періоду (план 99927,7 тис.грн., касові видатки - 96782,0 тис.грн.) По спеціальному фонду виконання складає 69,0 відсотка (план з урахуванням змін - 10649,2 тис. грн., касові видатки - 7349,2 тис. грн.).

На утримання установ освіти із загального фонду виділено 37 541,4 тис.грн., установ охорони здоров’я 11868,1 тис. грн., закладів культури 3076,6 тис.грн. установ фізичної культури та спорту 1001,0 тис.грн.,соціального захисту та соціального забезпечення 32009,7 тис.грн.

В структурі видатків за кодами економічної класифікації видатки на виплату заробітної плати та нарахування на неї складають 51,3 відсотків (49632,9 тис.грн), субсидії і поточні трансферти населенню 31,6 відсотки (30587,0 тис.грн), на енергоносії 4,7 відсотка (4531,4 тис.грн), на медикаменти 0,3 відсотка (330,9 тис.грн), на продукти харчування 2,3 відсотка (2203,1 тис.грн).

В січні-листопаді 2013 року у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується своєчасно.

Промисловість

Діяльність промислового комплексу району відзначається зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.

По підприємствах добувної промисловості порівняно за 10 місяців 2012 року зросла реалізація продукції на 0,3% По підприємствах харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів проти 10 місяців 2012 року - на 25,7 %.

Підприємства харчової промисловості забезпечують внутрішні потреби району в хлібові та хлібобулочних виробах, здійснюється реалізація молочних виробів.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за 10 місяців 2013 року склав 29791,8 тис.грн., що становить 108,1 % до обсягу реалізації 2012 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції району в загальному обсязі реалізації по області складає 0,1%. В загальному обсязі реалізації по району добувна галузь займає 64,2% (19135,6 тие;грн.), переробна-10656,2 тис.грн., або 35,8%.

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг на одну особу населення за 10 місяців 2013 року становить 1145,3 грн., проти 1052,8 грн. за 2012 рік( 108,8%).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району виділено 621,6тис.грн. та 257,3 тис грн. .за рахунок субвенції з обласного бюджету . По всіх об'єктах розроблена проектно-кошторисна документація.

Станом на 01.12.2013 року освоєні кошти по Фрунзенській сільській раді-16,6тис.грн., Козубівській сільській раді-15,1тис.грн., Сухобалківській сільській раді-25,3тис.грн., Царедарівській сільській раді- 16,0тис.грн., Доманівській селищній раді-207,4тис.грн., Акмечетській сільській раді- 18,1тис.грн., Олександрівській сільській раді-9,3тис.ірн., Володимирівській сільській раді-14,4тис.грн., Мостівській сільській раді-43,4тнс.грн.,

Богданівській сільській раді-63,9тис.грн., Маринівській сільській раді-1 47,6тис.грн., Щасливській сільській раді-23,1тис.грн., Зеленоярській сільській раді-28,7тис.грн.

На виконання районної Програми розвитку малого підприємництва в Доманівському районі на 2013-2014 роки, станом на 01.12.2013 року зареєстровано суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб- підприємців -779 одиниць, 228 фермерських господарств.

АПК

Сільгосптоваровиробниками району станом на 10.12.2013 придбано дизпалива 0,7 тис.тон, мінеральних добрив 5,4тис.тон та засипано 0,2тис.тон насіння. Зорано зябу та парів на площі 60,6тис.га.

З початку 2013 року по с/г підприємствах району вироблено м'яса 1066 ц., що на 343 ц. більше ніж за відповідний період 2012 року, молока 18342 ц.,що на 1558 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 3422 кг, що на 709 кг більше відповідного періоду 2012 року.

Чисельність поголів'я ВРХ становить 1158 голів , що на 244 голови менше відповідного періоду 2012 року, в т.ч. корів 536 голови, що на 13 голів більше. Чисельність свиней становить 3593 голів, що на 1208 голів більше відповідного періоду 2012 року. Поголів'я овець становить 373 голови, що на 112 голів більше відповідного періоду 2012року.

Станом на 01.12.2013 року виплачено 15200,4 тис.грн. ,що становить 93,3 % від нарахованої орендної плати. В т.ч. виплачено зерном на суму 4276,1 тис.грн. Грошовими коштами - 10898,3 тис.грн. ,послугами - 3.4 тис.грн.,іншою продукцією на суму 22.6 тис.грн.

Виплачено орендної плати за майнові паї 12 тис.грн., що становить 100 % від нарахованої.

В Доманівському районі працює 7 пунктів по проведенню штучного осіменіння корів та телиць в приватному секторі населення, також працює 7 пунктів по наданню зооветеринарних послуг тварин в приватному секторі населення.

На території району знаходиться 49 водних об’єктів загальна площа становить 529,88 га, в тому числі площа водного дзеркала становить 496,46 га, з них 11 ставків знаходиться без води.

Із загальної кількості водних об’єктів 18 надано в оренду, що становить 36,7%.

За 2013 рік виловлено 13600 кг риби та зариблено 2128 кг малька.

На 8 водних об’єкта виготовлено «Режим рибогосподарської експлуатації водойм».

З метою більш повного задоволення потреб с/г продукцією за помірними цінами, запобіганню виникнення дефіциту соціально-значущих продовольчих товарів управлінням агропромислового розвитку проводилась організаційна робота по проведенню ярмаркових заходів. З початку 2013 року проведено 7 ярмарок в районі, реалізовано 10,7 т продукції на суму 112,69 тис.грн.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

Перевезено вантажів

Вантажооборот

 

з початку 2013 року

У % до

2012р.

з початку 2013

у % до

2012р.

 

23,9

76,8

5713,4

98,4

 

Пасажирські автомобільним транспортом  

Перевезено пасажирів

Пасажнрооборот

 

з початку 2013року

у % до

2012р.

з початку 2013

у % до

2012р.

 

206,1

110

12153,4

114,6

 

Інвестиційна діяльність

В районі в 2013 році планується впровадження інвестиційних проектів:

  1. СПрАТ "Україна" - "Будівництво приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 200голів". В поточному році проведено розробку інвестиційних пропозицій та подано документи для одержання дозволів. Будівництво планується проводити господарським способом, роботи будуть розпочаті в IV кварталі поточного року після завершення збирання пізніх культур та їх реалізації та отримання обігових коштів господарством.

  2. СФГ"Старий Світ"- "Насадження саду та виноградників, будівництво іригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці плодів та ягід". Через відсутність фінансування по державній програмі та недостатньою наявністю обігових коштів будівництво комплексу по зберіганню та переробці плодів і ягід в 2013році зупинено, проводиться тільки догляд за садами і виноградниками..

  3. ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Насадження саду інтенсивного типу з використанням краплинного зрошення та будівництво сховища для зберігання плодів", (сад на площі -56га). В даний час розробляється в проектному інституті проектна документація та локальні кошториси на насадження саду. Підйом платежу буде проведено після виготовлення локальних кошторисів, згідно проектної документації. На стадії вивчення та прийняття рішення інвестиційний проект по ТОВ "Меліоратор-Агро Юг"-"Будівництво молочно товарного комплексу на 500 голів дійного стада". Впровадження проекту планується розпочати в 2015 році.

Ринок праці

Для стабілізації економічного становища, соціального захисту населення,розвитку соціальної інфраструктури в районі з метою легалізації зайнятості районною робочою групою протягом січня - листопада 2013 року проведено 51 рейди, перевірено 407 суб'єктів підприємницької діяльності щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками та реєстрації трудових договорів в центрі зайнятості, виявлено 130 порушень. В результаті проведеної роботи укладено 45трудових договорів з найманим працівником, які зареєстровані в центрі зайнятості, 18 фізичних осіб відкрили підприємницьку діяльність, з 15 працівниками укладено цивільно- правові угоди на сезонні роботи,40 працівників зараховані в штат сільгосппідприємств і 7 припинили використання найманої праці.

В 2013 році було проведено 11 засідань комісії по легалізації, розглянуто 34 випадків порушень, та заслухано роботодавців, у яких виявлено факти використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин

Станом на 01.12.2013р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 575 незайнятих осіб, що становить 124,3 %до чисельності станом на 01.12.12.р., з них 470 чоловіки мають статус безробітного, що становить 107,06 % до чисельності безробітних на 01.12.12.р. Рівень безробіття на 01.12.2013р. становив 3,09 %, що становить 108,73 %рівня безробіття станом на 01.12.2012р.

Опубліковано: Вівторок, 28 січня 2014, 12:09
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-серпень 2013 року Друк E-mail

 

Надходження до бюджету

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.09.13р. надійшло доходів в сумі 69180,6 тис.грн., що складає 100,2 відсотка до плану звітного періоду (69015,1 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів (дотації, субвенції)  – 57378,7 тис.грн. (97,7 відсотка).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 11801,9 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний період – 10289,3 тис.грн. або 114,7 %.

Виконання забезпечили усі 15 місцевих бюджетів району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 93,8 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 7579,8 тис.грн. (приріст 339,1 тис.грн. або 104,7 відсотка у порівнянні з  виконанням  2012 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 3485,2 тис.грн. (приріст 145,9 тис.грн. або 104,4 відсотка у порівнянні з  виконанням  2012 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 7190,7 тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 4807,3 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 2383,4 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 23,9 тис.грн., податку на нерухоме майно – 5,4 тис.грн., єдиного податку  - 839,8 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 12,3 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ –  1420,9 тис.грн., екологічного податку – 16,2 тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 16,9 тис.грн., надходжень до цільових фондів – 48,0 тис.грн..

Видатки  за січень-серпень  2013 року по загальному фонду виконано на 95,2 відсотка до уточненого плану звітного періоду (план 73186,4 тис.грн., касові видатки – 69697,4 тис.грн.) По спеціальному фонду виконання складає 46,1 відсотка (план з урахуванням змін – 11388,6 тис. грн., касові видатки – 5249,6 тис. грн.)

На утримання установ освіти  із загального фонду виділено 27323,6 тис. грн., установ охорони здоров”я 8727,5 тис. грн., закладів культури  2277,5 тис. грн., установ фізичної культури та спорту 725,9 тис.грн.,соціального захисту та соціального забезпечення 22869,1 тис.грн.

В структурі видатків за кодами економічної класифікації видатки на виплату заробітної плати та нарахування  на неї складають   52,6 відсотків (36642,8 тис.грн), субсидії  і поточні трансферти населенню 31,3 відсотки (21810,8 тис.грн), на енергоносії 4,6 відсотка ( 3193,8 тис.грн), на медикаменти 0,3 відсотка (231,4 тис.грн), на продукти харчування 1,9 відсотка (1308,6 тис.грн).

В  січні-серпні    2013 року у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується своєчасно. 

Промисловість

Діяльність промислового комплексу району відзначається зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.    

З початку року з нарощуванням обсягів виробництва працює добувна галузь промисловості -ТОВ «Прибузький гранкар’єр» -142% до обсягів минулого року. ТОВ «Прибузький гранкар'єр» є провідними підприємством промисловості району і забезпечує 55,3% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції. 32,4 %. в обсягах реалізації продукції займає місцевий молзавод -філія Миколаївського молпрому . Підприємство закуповує молоко у населення , щомісяця переробляє до 40 тонн сировини, випускаючи фасоване молоко, кефір, твердий сир, сир, сметану, масло.   

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень-липень 2013 року склав 21303,2 тис.грн., що становить 131,6 % до обсягу реалізації 2012 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції району в загальному обсязі реалізації по області складає 0,2%. В загальному обсязі реалізації по району добувна галузь займає 66,5% (14166,2 тис.грн.), переробна -7137,0 тис.грн., або 33,5%.

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг на одну особу населення за 7 місяців 2013 рокустановить 818,9 грн., проти 617,9 грн. за 2012рік.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району виділено 621,6тис.грн. та 257,3 тис грн..за рахунок субвенції з обласного бюджету  ..Станом на 03.10.2013року проектно-кошторисна документація виготовлена по всіх об'єктах. Освоєні кошти по Фрунзенській сільській раді-16,6тис.грн., Козубівській сільській раді-15,1тис.грн., Сухобалківській сільській раді-25,3тис.грн., Царедарівській сільській раді- 16,0тис.грн., Доманівській селищній раді-207,4тис.грн., Акмечетській сільській раді-18,1тис.грн., Олександрівській сільській раді-9,3тис.грн., Володимирівській сільській раді-14,4тис.грн.,

На виконання районної Програми розвитку малого підприємництва в Доманівському районі на 2013-2014 роки, станом на 01.09.2013 року зареєстровано суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб- підприємців -779 одиниць, 228 фермерських господарств.

АПК

Сільгосптоваровиробниками району станом на 09.09.2013 року зібрано овоче-баштанних культур 6385тонн на площі 432.га,при середній урожайності 147,8 ц/га, картоплі зібрано 7041 тонна, на площі 652га, при урожайності 108 ц/га. Технічних культур зібрано 4844 тонн на площі2571га, при середній врожайності 18,8ц/га.

Станом на 09.09.13. посіяно 1168 га озимого ріпака та 8га озимого жита.

З початку 2013 року по с/г підприємствах району вироблено м'яса 563 ц., що на 43 ц. більше ніж за відповідний період 2012року, молока 13642 ц., що на 998 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 2573 кг, що на 155 кг більше відповідного періоду 2012року.

Чисельність поголів'я ВРХ становить 1311 голів, що на 66голів меньше відповідного періоду 2012 року, в т.ч. корів 530 голів, що на 7 голів більше. Чисельність свиней становить 3314 голів, що на 760 голів більше відповідного періоду 2012 року.

Поголів'я овець складає 394 голови, що на 97 голів більше відповідного періоду 2012 року.

Станом на 31.08.2013 року виплачено 9341 тис.грн. орендної плати за земельні частки (паї) , що становить 57,71% від нарахованої. В т.ч. виплачено зерном на суму 4032,5 тис.грн., грошовими коштами -2582,5грн, послугами-3,4тис.грн, іншою продукцією-22,6тис.грн.

Виплачено орендної плати за майнові паї -12 тис.грн, що становить 100% від нарахованої.

На даний час Аграрним фондом заключено  державний форвардний контракт на закупівлю продовольчого зерна пшениці урожаю 2013 року у кількості 2000 т з ТОВ «Агротекс-Миколаїв». ТОВ «Струмок» планує заключити форвардний контракт із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на реалізацію пшениці (1000 т) та кукурудзи (1000 т) врожаю 2013 року.

В Доманівському районі працює 7 пунктів по проведенню штучного осіменіння корів та телиць в приватному секторі населення, також працює 7 пунктів по наданню зооветеринарних послуг тварин в приватному секторі населення.

На території району знаходиться 49 водних об’єктів загальна площа становить 529,88 га, в тому числі площа водного дзеркала становить 496,46 га, з них 11 ставків знаходиться без води.

Із загальної кількості водних об’єктів 18 надано в оренду, що становить 36,7%.

За 2013 рік виловлено 7800 кг риби та зариблено 2128 кг малька.

На 8 водних об’єкта виготовлено «Режим рибогосподарської експлуатації водойм».

З метою більш повного задоволення потреб с/г продукцією за помірними цінами, запобіганню виникнення дефіциту соціально-значущих продовольчих товарів управлінням агропромислового розвитку проводилась організаційна робота по проведенню ярмаркових заходів. З початку 2013 року проведено 7ярмарок в районі, реалізовано 10,7т продукції на суму 112,69тис.грн.

 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

 

з початку 2013року, тис.т

у % до 2012р.

з початку 2013 року, тис.ткм

у % до 2012р.

 

По району

17,2

73,2

4144,2

96,3

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2013року, тис.т

у % до 2012р.

з початку 2013 року, тис.ткм

у % до 2012р.

По району

142,3

102,4

8405,2

112,1

Інвестиційна діяльність

В районі в 2013році планується впровадження інвестиційних проектів:

1.СПрАТ "Україна" – "Будівництво приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 200голів". В І кварталі поточного року проведено розробку інвестиційних пропозицій та подано документи для одержання дозволів. Будівництво планується проводити господарським способом, роботи будуть розпочаті в ІІІ кварталі поточного року після збирання урожаю та отримання обігових коштів.

2.СФГ"Старий Світ"- "Насадження саду та виноградників, будівництво іригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці плодів та ягід" (сад-10га, комплекс –дві черги по 500т.) Роботи по впровадженню проекту будуть проводитись після одержання кредитних коштів в банках. Станом на 1.06.13 року кредитні кошти в господарство не надходили.

3.ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Насадження саду інтенсивного типу з використанням краплинного зрошення та будівництво сховища для зберігання плодів", (сад на площі -56га, сховище –ємність буде відома після виготовлення проектної документації). В даний час розпробляється в проектному інституті проектна документація та локальні кошториси на насадження саду. Підйом платежу буде проведено після виготовлення локальних кошторисів, згідно проектної документації.

На стадії вивчення та прийняття рішення інвестиційний проект ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Будівництво молочно товарного комплексу на 500 голів дійного стада"

4.ПСП ім..Суворова-"Реконструкція приміщень для закупівлі племінних тварин для створення племрепродуктора по свинарству" (на 500голів). Проводяться розрахунки та вивчення даного проекту.

Ринок праці

Для стабілізації економічного становища, соціального захисту населення, розвитку соціальної інфраструктури  в районі з метою легалізації зайнятості районною робочою групою протягом січня – серпня  2013 року проведено 38 рейди, перевірено 299 суб’єктів підприємницької діяльності щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками та реєстрації трудових договорів в центрі зайнятості, виявлено 110 порушень. В результаті проведеної роботи укладено 38трудових договорів з найманим працівником, які зареєстровані в центрі зайнятості, 13 фізичних осіб відкрили підприємницьку діяльність, з 15 працівниками укладено цивільно-правові угоди на сезонні роботи,40 працівників зараховані в штат сільгоспгосподарств  і 4 припинили використання найманої праці

Станом на 01.09.2013р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 577  незайнятих осіб, що становить 115,4 % до чисельності станом на 01.09.12.р., з них 503 чоловіки мають статус безробітного, що становить 102,4 % до чисельності безробітних на 01.09.12.р. Рівень безробіття на 01.09.2013р. становив 3,3 %, що становить 104 % рівня безробіття станом на 01.09.2012р.              

Опубліковано: Четвер, 17 жовтня 2013, 12:11
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-травень 2013 року Друк E-mail

 

Надходження до бюджету

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.06.13р. надійшло доходів в сумі 42238,9 тис.грн., що складає 98,8 відсотка до плану звітного періоду (42768,3 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів (дотації, субвенції)  – 35668,0 тис.грн. (96,6 відсотка).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 6570,9 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний період – 5863,0 тис.грн. або 112,1 %.

Виконання забезпечили усі 15 місцевих бюджетів району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 95,6 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 4461,6 тис.грн. (приріст 183,2 тис.грн. або 104,3 відсотка у порівнянні з  виконанням  2012 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 1739,9 тис.грн. (зменшення на 17,6  тис.грн.  у порівнянні з  виконанням  2012 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 4435,9тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 2961,3 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 1474,6 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 11,9 тис.грн., податку на нерухоме майно – 4,1 тис.грн., єдиного податку  - 509,0 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 7,8 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ –  906,0 тис.грн., екологічного податку – 9,2 тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 10,2 тис.грн., надходжень до цільових фондів – 16,4 тис.грн..

Видаткимісцевих бюджетів району за січень-травень  2013 року виконані в сумі  46353,5тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 43478,0 тис.грн ,по спеціальному фонду – 2875,5 тис.грн.По загальному фонду бюджету на утримання установ освіти направлено -17412,8 тис.грн., охорони здоров’я – 5367,0 тис.грн., культури – 1438,1 тис.грн., фізичної культури та спорту – 464,4 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склалися в сумі 14055,6 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду зведеного бюджету заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ займає 44,9 відсотка, або 19508,3 тис.грн.; на придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 2,1 відсотка загального обсягу (910,7 тис.грн.); на енергоносії – 6,2 відсотка (2711,7 тис.грн.).

В  січні- травні   2013 року у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується своєчасно. 

Станом на 01.06.2013 року, заборгованость із заробітної плати на підприємствах району склала 275,6 тис.грн (240,8 грн.-Прибузький гранкар'єр,  ЗАТ "Марївське"-34,8тис.грн.).

Промисловість

Діяльність промислового комплексу району відзначається зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.    

ТОВ «Прибузький гранкар’єр» є провідними підприємством промисловості району і забезпечує 56 % загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.  

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень-травень 2013 року склав 15756,0 тис.грн, що порівняно з 2012 роком склало 145,5 %. По добувній галузі реалізація склала 66,2%., по переробній харчовій галузі- реалізація -33,8%.

Обсяг реалізації на 1 особу склав 605,7 грн. За аналогічний період 2012року цей показник по району становив 413,3 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району виділено 621,6тис.грн. та 257,3 тис грн..за рахунок субвенції з обласного бюджету  . По всіх об'єктах розроблена проектно-кошторисна документація.Станом на 01.07.2013 рокуосвоєні кошти  по Фрунзенській сільській раді-16,6тис.грн., Козубівській сільській раді -15,1тис.грн., Царедарівській сільській раді-16тис.грн, Сухобалківській сільській раді-25,3тис.грн.

На виконання районної Програми розвитку малого підприємництва в Доманівському районі на 2013-2014 роки, станом на 01.06.2013 року зареєстровано суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб- підприємців -771 одиниць, 231 фермерське господарство.

АПК

 Сільгосптоваровиробниками району станом на 10.06.2013 року оброблено гербіцидами 39,8 тис.га, посяно всього ярих на площі 42,5 тис.га, в т.ч. зернових культур з кукурудзою 16,4 тис.га.

З початку 2013 року по с/г підприємствах району вироблено м'яса 396 ц., що на 37ц. більше ніж за відповідний період 2012року, молока 7950ц., що на 437ц.більше , в т.ч. удій на корову становить 1530кг, що на 90кг більше відповідного періоду 2012року.

Чисельність поголів'я ВРХ становить 1333 голів, що на 15голів більше відповідного періоду 2012 року, в т.ч. корів 517 голів, що на 6 голів менше. Чисельність свиней становить 3282 голів, що на 721 голів більше відповідного періоду 2012 року.

На даний час Аграрним фондом заключено  державний форвардний контракт на закупівлю продовольчого зерна пшениці урожаю 2013 року у кількості 2000 т з ТОВ «Агротекс-Миколаїв». ТОВ «Струмок» планує заключити форвардний контракт із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на реалізацію пшениці (1000 т) та кукурудзи (1000 т) врожаю 2013 року.

По сільськогосподарських підприємствах чисельність на 01.03.2013 року становить: ВРХ-1457 голів, що на 174 головибільше в порівнянні з минулим роком, в тому числі корів збільшилось на 7голів і становить 530 голів. Поголів’я свиней на 1 березня2013 року зменшилось у порівнянні з  відповідним періодом минулого року на 277 голів і становить 2476голів.Збільшилось поголів’я овець на 178голів і становить 439 голів. Виробництво молока на 1березня 2013 року становить 2786 ц, що на 67 ц. менше до відповідного періоду минулого року, реалізовано м’яса 166ц. що на 67ц більше до періоду минулого року.

 В Доманівському районі працює 7 пунктів по проведенню штучного осіменіння корів та телиць в приватному секторі населення, також працює 7 пунктів по наданню зооветеринарних послуг тварин в приватному секторі населення.

На території району знаходиться 49 водних об’єктів загальна площа становить 529,88 га, в тому числі площа водного дзеркала становить 496,46 га, з них 11 ставків знаходиться без води.

Із загальної кількості водних об’єктів 18 надано в оренду, що становить 36,7%.

За 2012 рік виловлено 7800 кг риби та зариблено 2128 кг малька.

На 8 водних об’єкта виготовлено «Режим рибогосподарської експлуатації водойм».

З метою більш повного задоволення потреб с/г продукцією за помірними цінами, запобіганню виникнення дефіциту соціально-значущих продовольчих товарів управлінням агропромислового розвитку проводилась організаційна робота по проведенню ярмаркових заходів. З початку 2013 року проведено 7ярмарок в районі, реалізовано 10,7т продукції на суму 112,69тис.грн.

 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

з початку 2013року, тис.т

у % до 2012р.

з початку 2013 року, тис.ткм

у % до 2012р.

По району

11,1

71,6

2568,3

90,6

 

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2013року, тис.т

у % до 2012р.

з початку 2013 року, тис.ткм

у % до 2012р.

По району

85,9

94,4

4906,3

108,6

Інвестиційна діяльність.

В районі в 2013році планується впровадження інвестиційних проектів:

1.СПрАТ "Україна" – "Будівництво приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 200голів". В І кварталі поточного року проведено розробку інвестиційних пропозицій та подано документи для одержання дозволів. Будівництво планується проводити господарським способом, роботи будуть розпочаті в ІІІ кварталі поточного року після збирання урожаю та отримання обігових коштів.

2.СФГ"Старий Світ"- "Насадження саду та виноградників, будівництво іригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці плодів та ягід" (сад-10 га, комплекс –дві черги по 500 т.) Роботи по впровадженню проекту будуть проводитись після одержання кредитних коштів в банках. Станом на 1.06.13 року кредитні кошти в господарство не надходили.

3.ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Насадження саду інтенсивного типу з використанням краплинного зрошення та будівництво сховища для зберігання плодів", (сад на площі -56га, сховище –ємність буде відома після виготовлення проектної документації). В даний час розпробляється в проектному інституті проектна документація та локальні кошториси на насадження саду. Підйом платежу буде проведено після виготовлення локальних кошторисів, згідно проектної документації.

На стадії вивчення та прийняття рішення інвестиційний проект ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Будівництво молочно товарного комплексу на 500 голів дійного стада"

4.ПСП ім..Суворова-"Реконструкція приміщень для закупівлі племінних тварин для створення племрепродуктора по свинарству" (на 500голів). Проводяться розрахунки та вивчення даного проекту.

Ринок праці

Для стабілізації економічного становища, соціального захисту населення, розвитку соціальної інфраструктури  в районі з метою легалізації зайнятості районною робочою групою за січень-травень 2013 року проведено 20 рейдів, перевірено 167 суб’єктів господарювання, виявлено 30 порушень. В результаті проведених перевірок укладено 22 трудових договорів з найманими працівниками, 5 фізичних осіб відкрили підприємницьку діяльність. Протягом 2013 року в районі створено 385 робочих місць.

Станом на 01.06.2013р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 623  незайнятих осіб, що становить 119,58% до чисельності станом на 01.06.12.р., з них 593чоловік мають статус безробітного, що становить 116,96% до чисельності безробітних на 01.06.12.р. Рівень безробіття на 01.06.2013р. становив 3,89%, що становить 118,78% рівня безробіття станом на 01.06.2012р.      

 

Голова  райдержадміністрації  Т.Л.Кушнір

Опубліковано: Середа, 19 червня 2013, 01:00
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-березень 2013 року Друк E-mail

Надходження до бюджету

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.03.13р. надійшло доходів в сумі 16503,0 тис.грн., що складає 100,2 відсотка до плану звітного періоду (16476,0 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів  – 14075,4 тис.грн. (96,5 відсотка).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 2427,6 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний період – 1895,0 тис.грн. або 128,1 %.

Виконання забезпечили усі 15 місцевих бюджетів району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 96,0 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 1489,2 тис.грн. (приріст 18,4 тис.грн. або 101,3 відсотка у порівнянні з  виконанням  2012 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 789,6 тис.грн. (приріст 99,3 тис.грн. або 114,4 відсотка у порівнянні з  виконанням  2012 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 1036,8тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 415,0 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 621,8 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 2,7 тис.грн., єдиного податку  - 225,2 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 2,9 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ –  376,7 тис.грн., екологічного податку – 5,1 тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,3тис.грн., надходжень до цільових фондів – 8,9 тис.грн..

Видаткимісцевих бюджетів району за січень-лютий   2013 року виконані в сумі17834,0тис.грн., у тому числі по загальному фонду –17073,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 760,5 тис.грн.По загальному фонду бюджету на утримання установ освіти направлено 6941,1 тис.грн., охорони здоров’я – 2139,4 тис.грн., культури – 568,7 тис.грн., фізичної культури та спорту – 178,2 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склалися в сумі 5489,5 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду зведеного бюджету заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ займає 50,8 відсотка, або 8670,7 тис.грн.; на придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 1,8 відсотка загального обсягу (298,9 тис.грн.); на енергоносії – 8,2 відсотка (1403,7 тис.грн.).

В  лютому  2013 року у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується своєчасно. 

Станом на 01.03.2013 року, заборгованость із заробітної плати на підприємствах району склала 229,9 тис.грн ( 59,6.тис.грн. – Доманівський райавтодор. 135,5грн.-Прибузький гранкар'єр,  ЗАТ "Марївське"-34,8тис.грн.).

Промисловість

Діяльність промислового комплексу району відзначається зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.    

ТОВ «Прибузький гранкар’єр» є провідними підприємством промисловості району і забезпечує 53% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.  

Також забезпечено зростання обсягів реалізації на ПрАТ "Миколаївмолпром”.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень 2013 року склав 1917,2 тис.грн, що порівняно з 2012 роком склало 166,1 %. По добувній галузі реалізація склала 68%., по переробній харчовій галузі- реалізація -32%.

Обсяг реалізації на 1 особу склав 73,7 грн. За аналогічний період 2012року цей показник по району становив 44,4 грн.

АПК

 Станом на 14.03.2013 року посіяно озимих культур під урожай 2013 року на площі 40,3 тис. га, в т.ч. оз. зернових на зерно 39,8 тис.га (25,9 тис. га озимої пшениці та 13,9 тис. га озимого ячменю) та озимого ріпаку на площі 0,49 тис. га, з яких отримано сходів на площі 40,3 тис.га, з них:

  • в доброму стані – 28,4 тис. га;

  • в задовільному стані – 11,6тис. га;

  • слабкі та зріджені – 0,3 тис.га.

Станом на 14.03.2013р. господарства району підготували до весняно-польових робіт 100% сівалок, культиваторів та іншого сільгоспінвентарю, відремонтовано 600одиниць наявних тракторів, що складає 100%.

З початку 2013 року придбано 6 одиниць сільгосптехніки на суму 252,6 тис.грн.

 Забезпеченість сільгосптоваровиробників району мінеральними добривами становить 9,4 тис.т, що складає 109% до потреби (8,6 тис.т). Забезпеченість насінням ранніх ярих культур становить 1000 т, що складає 100% до потреби. Забезпеченість протруювачами становить 1,4 т, що складає 100% до потреби.

Підживлено озимих зернових культур на площі 31255 га, що становить 78,5% до площі посіву озимих.

Забороновано зябу та парів на площі 48405га, що становить 74,2% до плану.

Проведено передпосівну культивацію на площі 4850 га.

Посіяно ярих зернових та зернобобових культур на площі 4160 га, в т.ч. ярого ячменю на площі 3490 га та гороху на площі 542 га, вівса – 78 га, ярої пшениці – 50 га, зерносуміші – 17 га.

На даний час Аграрним фондом заключено  державний форвардний контракт на закупівлю продовольчого зерна пшениці урожаю 2013 року у кількості 2000 т з ТОВ «Агротекс-Миколаїв». ТОВ «Струмок» планує заключити форвардний контракт із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на реалізацію пшениці (1000 т) та кукурудзи (1000 т) врожаю 2013 року.

По сільськогосподарських підприємствах чисельність на 01.03.2013 року становить: ВРХ-1457голів, що на 174головибільше в порівнянні з минулим роком, в тому числі корів збільшилось на 7голів і становить 530 голів. Поголів’я свиней на 1 березня2013 року зменшилось у порівнянні з  відповіднимперіодомминулого року на 277голів і становить 2476голів.Збільшилось поголів’я овець на 178голів і становить 439голів. Виробництво молока на 1березня 2013 року становить 2786ц,що на 67ц. менше до відповідного періоду минулого року, реалізовано м’яса 166ц. що на 67ц більше до періоду минулого року.

В Доманівському районі працює 7 пунктів по проведенню штучного осіменіння корів та телиць в приватному секторі населення, також працює 7 пунктів по наданню зооветеринарних послуг тварин в приватному секторі населення.

На території району знаходиться 49 водних об’єктів загальна площа становить 529,88 га, в тому числі площа водного дзеркала становить 496,46 га, з них 11 ставків знаходиться без води.

Із загальної кількості водних об’єктів 18 надано в оренду, що становить 36,7%.

За 2012 рік виловлено 7800 кг риби та зариблено 2128 кг малька.

На 8 водних об’єкта виготовлено «Режим рибогосподарської експлуатації водойм».

З метою більш повного задоволення потреб с/г продукцією за помірними цінами, запобіганню виникнення дефіциту соціально-значущих продовольчих товарів управлінням агропромислового розвитку проводилась організаційна робота по проведенню ярмаркових заходів. З початку 2013 року проведено 7ярмарок в районі, реалізовано 10,7т продукції на суму 112,69тис.грн.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

з початку 2013року, тис.т

у % до 2012р.

з початку 2013 року, тис.ткм

у % до 2012р.

По району

4,1

67,2

935,0

66,1

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2013року, тис.т

у % до 2012р.

з початку 2013 року, тис.ткм

у % до 2012р.

По району

31,2

84,8

1581,2

84,8

 

          Інвестиційна діяльність

В районі в 2013році планується впровадження інвестиційних проектів:

1.СПрАТ "Україна" – "Будівництво приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 200 голів".

2.СФГ"Старий Світ"- "Насадження саду та виноградників, будівництво іригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці плодів та ягід" (сад-10га, комплекс –дві черги по 500 т.)

3.ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Насадження саду інтенсивного типу з використанням краплинного зрошення та будівництво сховища для зберігання плодів", (сад на площі -56га, сховище –ємність буде відома після виготовлення проектної документації).

4.ПСП ім..Суворова-"Реконструкція приміщень для закупівлі племінних тварин для створення племрепродуктора по свинарству" (на 500голів).

На стадії вивчення та прийняття рішення інвестиційний проект по ТОВ "Меліоратор- Агро Юг"-"Будівництво молочно-товарного комплексу на 500голів дійного стада".

Впровадження інвестиційних проектів в сільській галузі буде розпочато в другому-третьому кварталах поточного року.

Ринок праці

З метою легалізації зайнятості районною робочою групою за січень-лютий 2013 року проведено 9 рейдів, перевірено 81 суб’єктів господарювання, виявлено 16 порушення. В результаті проведених перевірок укладено 11 трудових договорів з найманими працівниками, 5 фізичних осіб відкрили підприємницьку діяльність. Протягом 2013року в районі створено 206 робочих місць, що становить 46,8 % від річного завдання обласної програми зайнятості.

Станом на 01.03.2013р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 721  незайнятих осіб, що становить 105,56% до чисельності станом на 01.03.12.р., з них 718чоловік мають статус безробітного, що становить 105,74% до чисельності безробітних на 01.03.12.р. Рівень безробіття на 01.03.2013р. становив 4,71%, що становить 107,39%  проти  рівня безробіття станом 01.03.2012р.

Голова  райдержадміністрації

Т.Л.Кушнір

Опубліковано: Вівторок, 21 травня 2013, 01:00
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-грудень 2012року. Друк E-mail

Надходження до бюджету.

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.01.13р. надійшло доходів в сумі 98550,3 тис.грн., що складає 100,8 відсотка до уточнених річних призначень (97732,0 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів  – 81134,6 тис.грн. (99,3 відсотка).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 17415,7 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний рік – 16057,1 тис.грн. або 108,5 %.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 96,0 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 11765,7 тис.грн. (приріст 1743,8 тис.грн. або 117,4 відсотка у порівнянні з  виконанням  2011 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 4789,8 тис.грн. (приріст 1488,4 тис.грн. або 145,1 відсотка у порівнянні з  виконанням  2011 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 9970,9тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 6224,7 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 3746,2 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 14,9 тис.грн., єдиного податку  - 895,9 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 17,6 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ –  2723,9 тис.грн., екологічного податку – 28,2 тис.грн., цільових фондів – 57,0 тис. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 3,1 тис.грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 5,6 тис.грн..

Видаткимісцевих бюджетів району за   2012 рік виконані в сумі107059,3тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 96906,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 10153,1 тис.грн.По загальному фонду бюджету на утримання установ освіти направлено 38158,5 тис.грн., охорони здоров’я – 13531,4 тис.грн., культури – 3425,8 тис.грн., фізичної культури та спорту – 1111,3 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склалися в сумі 30567,7 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду зведеного бюджету заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ займає 53,6 відсотка, або 51978,8 тис.грн.; на придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 2,3 відсотка загального обсягу (2220,4 тис.грн.); на енергоносії – 4,9 відсотка (4768,6 тис.грн.).

В   2012 ріці у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується своєчасно. 

Станом на 10.12.2012 року, заборгованость із заробітної плати на підприємствах району склала 280,1 тис.грн (157,9 тис.грн- ВАТ "Племзавод "Шляховий",  122,2.тис.грн. – Доманівський райавтодор).

 Промисловість.

 Діяльність промислового комплексу районуза січень-листопад 2012 рікувідзначається зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.    

Підприємства добувної галузі: ТОВ «Прибузький гранкар’єр» та ТОВ "Южно-Бугський кар’єр" займаються виробництвом - добуванням  граніту, гравію, щебеню. ТОВ «Прибузький гранкар’єр» є провідними підприємством промисловості району і забезпечує 53% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.   Підприємство ТОВ „Южно-Бугський кар’єр” на даний час не працює, основні засоби здано в оренду.

Також забезпечено зростання обсягів реалізації на ПрАТ "Миколаївмолпром".

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень-жовтень 2012 року склав 27573,6 тис.грн, що порівняно з 2011 роком склало 158,4 %. По добувній галузі реалізація склала 19093,3 тис.грн., або 69,2% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції, по переробній харчовій галузі- реалізація 8480,3 тис.грн. (30,8% обсягу по району).

Обсяг реалізації на 1 особу склав 1052,8 грн. За аналогічний період 2011 року цей показник по району становив 664,6 грн.-

 АПК.

Станом на 1.01.2013 року сільгосптоваровиробниками району придбано 82.5 % мінеральних добрив,84.6 % дизельного пального, 0.1 % протруювачів (причина низького відсотку придбання протруювачів, відсутність складів) та засипано 69 .5 % насіння ярих культур. Відремонтовано стовідсотково сівалки та культиватори,трактори відремонтовано 96 %.

За 2012 рік  по с/г підприємствах району  вироблено м'яса 884 ц., що на 493 ц. менше  ніж 2011 рік, молока 17999 ц.,що на 2439 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 3396 кг, що на 339 кг більше ніж в  2011 році.

Чисельність поголів'я ВРХ становить 1393 голів , що на 188 голів більше  ніж в 2011 році, в т.ч. корів 530 голів, що на 9 голів більше. Чисельність свиней становить 2849 голів, що на 93 голови менше ніж в 2011 році.

Станом на 1.01.2013 р. укладено 8178 договорів оренди зем.часток (паїв), розмір орендної плати згідно договорів у грошовому еквіваленті складає 14993 тис.грн. Виплачено 14993 тис.грн, що становить 100 % .         Станом на 1.01.2013 року заборгованість по заробітній платі по сільськогосподарським підприємства 157,9 тис.грн.(ВАТ «Племзавод»Шляховий») та 35.0 тис.грн по СЗАТ «Мар'ївське».

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

з початку 2012року, тис.т

у % до 2011р.

з початку 2012 року, тис.ткм

у % до 2011р.

По району

30,1 67,3 5821,7 68,1

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2012року, тис.т

у % до 2011р.

з початку 2012 року, тис.ткм

у % до 2011р.

По району

187,4 91 10656,6 114,3

 Інвестиційна діяльність.

В районі успішно впроваджуються інвестиційні проекти. Так СПрАТ “Україна” проводитьреконструкцію корпусу на 150 голів, молочно-товарного комплексу на 400 голів дійного стада. Об’єм робіт виконано на 75%, на сумму 1500тис.грн.Зараз роботи призупинено через брак коштів. В поточному році було завершено реконструкцію другого корпусу молочно-товарного комплексу на 110 голів, встановлено в ньому технологічне обладнання.

В СФГ “Старий світ” в поточному році насаджено саду інтенсивного типу загальною площею 12га, продуктивна площа становить 9,3га. Встановлено шпалеру на 18 га саду та 10га винограднику. Виконано всі технологічні операції по догляду за молодими виноградниками на площі 77,6га та по догляду за молодим садом на площі 29,3га.

В ПСП "Світанок" змонтовано дві циліндричні ємності, на 1500т, зерносховища елеваторного типу. В даний час здійснюється монтаж обладнання.

В СПрАТ "Україна" в поточному році завершено реконструкцію овочесховища, господарським способом, ємністю 150 т. Освоєно коштів на суму 418,3тис.грн.

Ринок праці.

З метою легалізації зайнятості районною робочою групою за січень-листопад 2012 ріку проведено 51 рейдів, перевірено 379 суб’єктів господарювання, виявлено 90 порушень. В результаті проведених перевірок укладено 58 трудових договорів з найманими працівниками, 26 фізичних осіб відкрили підприємницьку діяльність. Протягом січня-листопада 2012 року в районі створено 389 робоче місце, що становить 88,4 % від річного завдання обласної програми зайнятості.

Станом на 01.12.2012р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 461  незайнятих осіб, що становить 100,7% до чисельності станом на 01.12.11р., з них 439 чоловік мають статус безробітного, що на 104% менше чисельності безробітних на 01.12.11р. Рівень безробіття на 01.12.2012р. становив 2,84%, проти  2,72% станом 01.12.2011р.

Опубліковано: Середа, 16 січня 2013, 16:31
Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-вересень 2012 року Друк E-mail

 

 Надходження до бюджету.

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.09.12р. надійшло доходів в сумі 62822,889 тис.грн., що складає 102,5 відсотка до плану на січень-серпень 2012р., в тому числі офіційних трансфертів  – 51720,68 тис.грн. (99,4 відсотка).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 11102,2 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний період – 9291,7 тис.грн. або 119,5 %. Виконання забезпечили  усі 15 місцевих бюджетів району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 96,0 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 7240,7 тис.грн. (приріст 1127,1 тис.грн. або 118,4 відсотка у порівнянні з  виконанням  2011 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 3339,3 тис.грн. (приріст 1133,5 тис.грн. або 151,4 відсотка у порівнянні з  виконанням  2011 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 6308,2 тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 4148,3 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 2159,9 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу –5,6 тис.грн., єдиного податку  - 546,6 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 10,4 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ –  1530,2 тис.грн., екологічного податку – 20,2 тис.грн., цільових фондів – 39,0 тис. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 2,3 тис.грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 5,6 тис.грн..

Видатки місцевих бюджетів району за січень-серпень  2012 року виконані в сумі67902,8тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 62764,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 5138,0 тис.грн.По загальному фонду бюджету на утримання установ освіти направлено 25034,1 тис.грн., охорони здоров’я – 8618,7 тис.грн., культури – 2055,0 тис.грн., фізичної культури та спорту – 726,8 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склалися в сумі 19821,2 тис.грн.

Станом на 01.09.2012 року, заборгованость із заробітної плати на підприємствах району склала 216,1 тис.грн (149,9 тис.грн ВАТ "Племзавод "Шляховий" та  66,2тис.грн. - Доманівський райавтодор).     

Промисловість

Діяльність промислового комплексу району відзначається зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.    

Підприємства добувної галузі: ТОВ «Прибузький гранкар’єр» та ТОВ "Южно-Бугський кар’єр" займаються виробництвом - добуванням  граніту, гравію, щебеню. ТОВ «Прибузький гранкар’єр» є провідними підприємством промисловості району і забезпечує 52% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.   Підприємство ТОВ „Южно-Бугський кар’єр” на даний час не працює, основні засоби здано в оренду.

Також забезпечено зростання обсягів реалізації на ПрАТ "Миколаївмолпром".

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень-липень 2012 року склав 16184,0 тис.грн, що порівняно з 2011 роком склало 155,8 %. По добувній галузі реалізація склала 10869,5 тис.грн., або 71,6% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції, по переробній харчовій галузі- реалізація 5314,5 тис.грн. (28,4% обсягу по району).

Обсяг реалізації на 1 особу склав 617,9 грн. За аналогічний період 2011 року цей показник по району становив 396,7 грн.-

АПК

Сільгосптоваровиробниками району станом на 01.09.2012р зібрано соняшника 3695 тонн на площі 3519 га при середній урожайності 10.5 ц/га, кукурудзи на зерно зібрано 2316 тонн на площі 706 га при середній урожайності32.8 ц/га, сої зібрано 95 тонн на площі 107 га, при середній урожайності 8.9 ц/га.

Овочів та баштанних зібрано 2202 тонни на площі 367 га, при середній урожайності 60 ц/га, кукурудзи на силос скошено 596 га, намолочено 5003 тонн, при середній урожайності 83,9 ц/га.

Сільгосптоваровиробниками району придбано 3175 тонн мінеральних добрив та 1450 тонн дизельного пального.

За 8 місяців 2012 року по с/г підприємствах району  вироблено м’яса 520 ц., що на 568 ц. менше  ніж за відповідний період 2011 року, молока 12644 ц.,що на 1745 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 2418 кг, що на 277 кг більше відповідного періоду 2011 року.

Чисельність поголів’я ВРХ становить 1377голів , що на 158голів більше відповідного періоду 2011 року, в т.ч. корів 523 голови, що на 27голів більше . Чисельність свиней становить 2554голови, що на 751 голову менше відповідного періоду  2012 року.

Розмір орендної плати за оренду земельних паївзгідно договорів оренди у грошовому еквіваленті складає 14993,0тис.грн..

За використання майнових паїв в 2012році нараховано орендної плати на суму 12,0тис.грн

Виплачено орендної плати за використання земельних паїв станом на 14.08.2012року 9743,2 тис.грн що становить 65% до загальної суми.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

з початку 2012року, тис.т

у % до 2011р.

з початку 2012 року, тис.ткм

у % до 2011р.

По району

23,5 67,1 4304,1 80,9

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2012року, тис.т

у % до 2011р.

з початку 2012 року, тис.ткм

у % до 2011р.

По району

139 95,1 7497,9 119,1

                                                        

     Інвестиційна діяльність

В районі успішно впроваджуються інвестиційні проекти. Так СПрАТ “Україна” завершено реконструкцію чотирьохрядного корівника для безприв’язного (боксового) утримання на 150 голів тварин.Проведено закладення фундаменту третього корпусу.Зроблено поточний ремонт сховищ для силосу, сіна та комбікормового цеху.

В поточному році проводиться другий етап реконструкції. а саме: реконструкція третього корпусу чотирьохрядного корівника на 150 голів , для боксового утримання корів.  Реконструкція та будівництво проводиться господарським способом за кошти СПрАТ «Україна».З початку впровадження проекту використано 4.0 млн.грн. На даний час роботи призупинені в зв’язку відсутністю вільних коштів.

В СФГ “Старий світ” впроваджується інвестиційний проект по “Насадженню садів та виноградників, будівництво ірригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці та зберіганню плодів та ягід”.

В 2012 році СФГ"Старий світ" посаджено саду на площі 12га з них9,3га корисної площі. З початку року в даний проект вкладено 2млн.грн.

В ПП"Урожай" збудовано міні-елеватор , ємністю на 15,6 тис. тонн.

В районі успішно продовжується впровадження інвестиційних проектів в  СПрАТ “Україна”( завершується реконструкція другого корівника на 150 голів корів). В 2012 році буде проводиться другий етап реконструкції, а саме: реконструкція третього корпусу чотирьохрядного корівника на 150 голів, для боксового утримання корів.

СФГ “Старий світ” (інвестиційний проект по “Насадженню садів та виноградників, будівництво ірригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці та зберіганню плодів та ягід”).Сума інвестицій в основний капітал в 2011році по СФГ "Старий Світ" склала 4103,4 тис.грн

 Ринок праці

З метою легалізації зайнятості районною робочою групою за січень-серпень 2012 ріку проведено 38 рейдів, перевірено 282 суб’єкти господарювання, виявлено 66 порушень. В результаті проведених перевірок укладено 40 трудових договорів з найманими працівниками, 19 фізичних осіб відкрили підприємницьку діяльність. Протягом січня-серпня  2012 року в районі створено 288 робочих місць, що становить 65,5 % від річного завдання обласної програми зайнятості.

Станом на 01.09.2012р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 500  незайнятих осіб, що становить 79,1% до чисельності станом на 01.09.11р., з них 491 чоловік мають статус безробітного, що на 21% менше чисельності безробітних на 01.09.11р. Рівень безробіття на 01.09.2012р. становив 3,2%, проти  4,2% станом 01.09.2011р.

Опубліковано: Понеділок, 22 жовтня 2012, 10:02