Первомайський район

Про стан та тенденції соціально-економічного розвитку Первомайського району за 2012 рік. Друк

 

АПК

зернові

Провідне місце в економіці району посідає агропромисловий сектор.

У сільськогосподарському виробництві  району бере участь 51 сільськогосподарське підприємство, 163 фермерських господарства, 1500  одноосібників. Сільськогосподарські угіддя складають  98,6 тис. га ріллі.

Загальна площа зернового клину врожаю 2012 року становила 74,0 тис. га  або 75 % до площі ріллі, що відповідає  науково-обгрунтованій  системі землеробства півдня України. Згідно робочого плану підлягало до збирання  ранніх зернових культур   з    площі 41,5 тис. га,   в   тому числі 21,9 тис. га пшениці, 11,9 тис. га ячменю, 3,2 тис. га гороху, 0,2 тис. га  інших культур та 1,0 тис. га ріпаку, але наприкінці червня місяця та на початку липня місяця в районі спостерігались високі температури та посуха, внаслідок чого, було знищено  та  частково пошкоджено 1,3 тис. га  зернових  культур.

Як наслідок  площа збирання ранніх зернових склала – 40,2  тис. га з якої  намолочено  93,9 тис. тонн зерна, урожайність склала 23,4 ц/га.

На 1 га ріллі вирощено 10,3 цнт. ранніх зернових. Також із площі 16,7 тис.га. зібрано 55,1 тис. тонн кукурудзи при урожайності 33,0 ц/га; також зібрано 42,9 тис. тонн соняшнику із площі 19,7 тис. га, урожайність якого складає 21,8  ц/га; намолочено 6,1 тис. тонн сої із площі 5,7 тис. га при середній врожайності 10,7 ц/га.

Валовий збір зернових культур складає – 152,1 тис. тонн при середній врожайності 26,3 ц/га. На 1 га ріллі вирощено 15,7 цнт зерна.

Під урожай 2013 року сільгоспвиробниками Первомайського району посіяно 41,0 тис. га озимих культур (що становить 103,7% до відповідного періоду минулого року):

- Озимого ріпаку – 4, 7 тис.га. га.

- Озимих зернових –  36,3 тис. га, в тому числі:

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16.05.2012 року № 142-р задля формування регіональних ресурсів продовольчого зерна сільгоспвиробниками заготовлено 1138 тонн (що становить 88% від плану) зерна на заготівельний склад Засілля та 1050 тонн на район. План 2013 року – 1200 тонн на Засілля та 1050 на район.

АПК

тваринництво

очікуване поголів’я  на 2012 рік в господарствах району:

Види тварин

Господарства всіх форм власності

В підприємствах району

У населення

ВРХ

7210

280

6930

В. т.ч. корів

3550

151

3399

Свиней

20050

8800

11255

Птиці

270569

61700

208869

Приорітетний розвиток залишається за свинарством та птахівництвом, як скоростиглими галузями тваринництва. Із року в рік росте  продуктивність цих тварин.  

ПРОМИСЛОВІСТЬ

В 2012 році в промисловості працювало 5 підприємств: ТОВ «Бандурський ОЕЗ», ВАТ «Первомайський кар’єр Граніт», ВАТ «Первомайський спеціалізований кар’єр», ПрАТ «Софія Граніт», ПГЩК.

За підсумками січня-жовтня 2012 року  обсяг реалізованої промислової продукції склав 119292,8тис.грн, порівняно з січнем - жовтнем минулого року це майже в 1,8 раз більше (68240,4 тис. грн),  в тому числі добувна промисловість склала 41161,6 тис. грн., переробна – 78131,5 тис. грн. Очікуваний показник  до кінця 2012 року – 143493,8 тис.грн., прогнозований показник на 2013 рік - 150614,30 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції за січень-жовтень 2012 року на одну особу склав 3783,7 грн,,  в минулому році за цей період – 2164,4 грн. (темп зростання до відповідного періоду минулого року склав 174,7 %).

Таке стрімке зростання пов’язано з нарощуванням виробництва на ТОВ «Бандурський ОЕЗ», яке забезпечує майже 65 % загального обсягу реалізації промислової продукції.

Водночас, складна ситуація у важливій галузі промисловості району – добувній, зокрема на Первомайському гранітно – щебеневому кар’єрі. За період з початку року зберігається значне скорочення реалізованої промислової продукції (порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 87,7 %), нарощуються темпи заборгованості по фондам. ПГЩК являється єдиним економічно активним підприємством на якому в наявності заборгованість по заробітній платі в розмірі 137,0 тис.грн.

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

За січень – листопад 2012 року до Зведеного бюджету Первомайського району очікувано мобілізувати 34706,1 тис.грн., що на 3319,6 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року. У 2013 році прогнозується мобілізувати податків і зборів 39355,7 тис.грн., що на 4,6 млн.грн. або на 13,5 % більше ніж у 2012 році.

До державного бюджету зібрано 8268,8 тис.грн., що на 2388,4 тис.грн. більше рівня відповідного періоду минулого року (тобто в 1,4 раза більше). Прогнозні надходження 2013 року складатимуть 8,7 млн. грн., що на 0,4 млн.грн. або на 0,5 % більше фактичних надходжень 2012 року.

Основну суму  надходжень місцевих бюджетів Первомайського району, а саме   48,9% забезпечили вирішальні платники, кількість яких дорівнює -15  або 3,4% від    зареєстрованої кількості  юридичних осіб  (всього - 552).

  Бюджетоутворюючими платниками за січень-листопад2012  рокує :

1. ВАТ «Первом. кар'єр "Граніт»        -8,4%

2.ТОВ «Бандурський ОЕЗ»                  -6,1%

3. ПСП «Ніко»                                       -3,7%

4.ТОВ «Софія»                                      -3,1%

5. ВАТ «Підгур`ївське»                        -2,0%

6.ФГ «Основа»                                      -1,9%

7.ФГ «Меркурій Б»                               -1,7%

8.ПСП «Шевченко»                              -1,7%

9.ТОВ «Оазис»                                      -1,4%

10.ПСП ім. «Партизанської  Іскра»     -1,4 %

  та  бюджетні установи:

11.Відділ освіти ПРДА                        -7,9%

12.Первомайська ЦРЛ                         - 4,2%

13.В/ч 4619                                            -1,6%

14.Лисогірський спецінтернат            -1,5% 

 ПІДПРИЄМНИЦТВО

Частка малого бізнесу в загальному обсязі виробництва складає 33,3% (за відповідний період минулого року – 25%). Середньомісячна заробітна плата працівників у малому бізнесі за 2012 рік складала  1659,04 грн., до попереднього року ріст склав 175%.

 

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва

1165

1206

1208

- малих підприємств

102

166

168

- фізичних осіб-підприємців

1063

1040

1040

Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

782

1002

1020

 Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

25,0

33,8

33,8

Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, тис. грн

       1430

1479,06

1500

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого, грн

1012,3

1659,04

1750,4

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

У сфері споживчого ринку району у січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом минулого року оборот роздрібної торгівлі, за розрахунковими даними, збільшився на 13,3%, за 9 місяців 2011 року - на 7,9% (та становить 186368,8 тис.грн з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців та обсягу реалізованих послуг для всіх споживачів підприємствами сфери нефінансових послуг), в 2013 році цей показник прогнозується довести до 186635,10 тис.грн.

В районі функціонує 140 кіосків, 119 магазинів, з них продовольчих – 95, непродовольчих – 24. Всього торгівельна мережа складає 259 одиниць. В районі функціонують бари, кафе загальною кількістю 37 одиниць.

На території Первомайського району функціонують 2 ринки: торгівельний майданчик КП „Орлик” та Лисогірська дільниця КП „Первомайський ринок”.

РИНОК ПРАЦІ

З початку року проведено 107 рейдів з легалізації зайнятості та заробітної плати, при цьому виявлено 164 порушення трудових відносин суб’єктами підприємницької діяльності, а саме – не укладені трудові відносини з найманими працівниками. За результатами перевірок складені довідки, надані рекомендації, вказані терміни усунення порушень та недоліків, усунено 164 порушення. За результатами обстеження легалізовано 149,6 тис.грн. заробітної плати.

Станом на 01.12.2012р. рівень безробіття складає 2,3%(у відповідному періоді минулого року 2,4%).

ІНВЕСТИЦІЇ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) за січень – вересень 2012 року становив 3248,8 тис. дол.. США. (у відповідному періоді попереднього року 3110,5 тис.грн.), збільшення становить 104,4 %.

         Задля залучення інвестиційних коштів в соціально – економічний розвиток району було розглянуто можливість для реалізації в 2013 році проектів пов’язаних з:

З цією ціллю відбулись зустрічі з інвесторами, обстежено земельні ділянки, проведено передпроектні розрахунки.

Були зроблені відчутні кроки в енергозбереженні. Реалізуючи Програму Розвитку Організації Об’єднаних Націй (надалі - ПРООН) «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» було реалізовано наступні проекти:

Назва населеного пункту

Назва ОГ

Назва мікропроекту

Загальний бюджет МП

В т.ч. внески партнерів

ОГ

СР/МР

РДА/РР

Приватний сектор

ПРООН

Камяний Міст

Громадська організація "Оберіг Катеринки"

Енергозберігаючі заходи в дитсадку та ФАПі с.Камяний Міст.

197111

39341,00

27673,00

50097,00

0,00

80000,00

Лукашівка

Громадська організація "Нова хвиля"

Енергозберігаючі заходи в школі с.Лукашівка. Капітальний ремонт

185164

31315,00

0,00

69953,00

3896,00

80000,00

Довга Пристань

Громадська організація "Спадок"

Енергозберігаючі заходи в школі с.Довга Пристань. Заміна вікон.

190420

29488,00

0,00

77036,00

3896,00

80000,00

Камяний Міст(Кодима)

Громадська організація "Злата злагода"

Енергозберігаючі заходи в школі с.Камяний міст. Заміна вікон.

132372

11659,00

0,00

50631,00

3896,00

66186,00

Всього

 

 

 

111803,00

27673,00

247717,00

11688,00

306186,00

 

В 2013 році в ІІ фазі ІІ етапу ПРООН за участю громад населених пунктів та представників бізнесу заплановано реалізувати за умови співфінансування (ПРООН – 50%, районний бюджет – 45%, громадські організації – 5%) наступні проекти:

1.Лисогірська амбулаторія сімейної практики загальної медицини -впровадження альтернативного виду опалення (пелети) та  обігрів води сонячними колекторами – 320 тис.грн.

2. Кам’яномостівська амбулаторія сімейної практики загальної медицини та будинок цілодобового перебування одиноких громадян - впровадження альтернативного виду опалення (пелети) та  обігрів води сонячними колекторами – 320 тис.грн.

 

          Щодо проектів, які пропонувались до фінансування за рахунок заходів, пов’язаних з реалізацією зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – Кіотський протокол) була розпочата санація будівель (закінчення робіт в 2013 році) по наступним об’єктам:

1.Кам’яномостівська ЗОШ І-ІІІ ст..- термосанація будівлі –1705,9 тис.грн.

2. Кам’яномостівський ДНЗ «Дзвіночок» термосанація будівлі – 545,6 тис.грн.

3. Мигіївський ДНЗ «Ромашка» - термосанація будівлі – 699,6 тис.грн.

В 2013 році за цією Програмою заплановано завершити реалізацію розпочатих у 2012 році об’єктів та розпочати роботи по наступним об’єктам:

 - Софіївський ДНЗ «Колосок» – 904,9 тис.грн.;

 - Лисогірська амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 666,4 тис.грн.

За рахунок районного та місцевих бюджетів було виконано наступні роботи:

1. Підгороднянський ДНЗ «Ромашка» - заміна системи опалення – 60.0тис.грн.

2. Бандурський НВК – капітальний ремонт системи опалення –314,5тис.грн.

3.Тарасівський НВК – часткова заміна віконних та дверних блоків на металопластикові – 18,8 тис.грн.

4. Кам’яномостівська ЗОШ І-ІІ ст..- заміна дверних блоків на металопластикові – 3,3 тис.грн.

На виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки відбулось впровадження альтернативного виду опалення (пелети)  в Підгороднянському ДНЗ «Ромашка»  – 65 тис.грн. та розпочато реалізацію проекту впровадження альтернативного виду опалення (електроопалення) в Кумарівській ЗОШ І-ІІІ ст. (кошторисна вартість 411,4 тис.грн.). Проект перехідний з завершенням робіт в 2013 році.

Також в 2013 році заплановано реалізувати за умови співфінансування з обласного та державного бюджету наступні проекти:

1. Романовобалківська ЗОШ І-ІІІ ст.. - впровадження альтернативного виду опалення – електроопалення – 600,9 тис.грн.

2. Бандурський НВК - впровадження альтернативного виду опалення (пелети) –322,3 тис.грн.

3. Кримківський ДНЗ та ФАП - впровадження альтернативного виду опалення (пелети) -627.7тис.грн.

4. Первомайська ЦРЛ впровадження альтернативного виду опалення (пелети) 2400,00 тис.грн.

ГАЗИФІКАЦІЯ

В 2012 році в газифікації району відбулись наступні зміни:

1. Підключено до газових мереж підвідний газопровід с. Синюхин Брід, будівництво якого було розпочато у 2008 році.

2. Зданий в експлуатацію міжселищний газопровід високого тиску від с.Мигія до с.Лиса Гора через село Софіївка та с-ще Бандурка кошторисна вартість якого складає 13,2 млн.грн., протяжність 24,4 км.

В с. Лиса Гора та с. Софіївка розроблено проектно – кошторисну документацію (з обов’язковим геодезичними обстеженням населених пунктів) на розвідні газопроводи по населеним пунктам. Розпочата робота по підключенню будинків до газових мереж. На населений пункт с-ще Бандурка розроблено гідравлічний рахунок, йде робота по геодезичному обстеженню населеного пункту та виготовленню проектно –кошторисної документації.

3. Прокладено 1,7 км (з 3,7 км згідно проектно – кошторисної документації) газопроводу до села  Довга Пристань. Кошторисна вартість робіт 2,2 млн.грн. Виконано геодезичне обстеження населеного пункту, ведуться техніко – економічні розрахунки на виготовлення проектно – кошторисної документації  розвідного газопроводу по населеному пункту.

4. Прокладено 5 км підвідного газопроводу високого тиску  від с. Полтавка до с. Соколівка через села Зелені Кошари, Степківка, Степове, Жовтневе, Романова Балка, Іванівка загальна протяжність якого становить 32,6 км, кошторисна вартість робіт 13,6 млн.грн.

Розпочата робота по виготовленню проектно –кошторисної документації розвідного газопроводу с. Степківка.

Виконано геодезичні обстеження населених пунктів с. Романова Балка та  Іванівка.

Розроблено проектно – кошторисну документацію на розвідний газопровід с. Жовтневе та Степове.

Завершені роботи по розвідному газопроводу с. Зелені Кошари розпочаті в 2007 році.

5. Виконано геодезичне обстеження «Підвідного газопроводу високого тиску від станції Кам'яний Міст до села Підгір'я через села Кам'яна Балка, Чаусове Друге, Мічуріно, Чаусове». Проектно – кошторисна документація на етапі завершення. Довжина газопроводу – 34,96 км.

6. Розглянуто можливість будівництва «Підвідного газопроводу високого тиску від станції Бандурка до с.Лозоватка через села: Бандурка, Тарасівка, Новоолександрівка». Обстежено шлях прокладення газопроводу довжина якого 20 км.

На 2013 рік заплановано: розробити проектно – кошторисну документацію на підвідний газопровід високого тиску від станції Бандурка до с.Лозоватка через села: Бандурка, Тарасівка, Новоолександрівка.

Створити споживчі кооперативи для будівництва розвідних газопроводів населених пунктів: с. Соколівка, Степове, Жовтневе, Романова Балка, Іванівка.

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Підприємства житлово-комунального господарства не мають заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

Оплата населенням комунальних платежів за січень – листопад 2012 року складає 99,5 %.

Послуги з вивезення твердих побутових відходів в районі надають 1. ПП Музика: в с.Кінецьпіль укладено 4 угоди з ОСББ Надія-1, Надія-2, Надія-3, Надія-4 (260 квартир) та с. Мигія -78 договорів з населенням.

2. В с-щі Підгородна  з СКП Затишок (33 житлові будинки-440 квартир).

ТРАНСПОРТ

Важливою складовою у структурі економіки району є транспортний комплекс. За січень – листопад 2012 року перевезено 10,8 тис. тонн вантажів, що становить 19,6 % до відповідного періоду минулого року. Вантажооборот складає 2060,0 тис. т.км, що становить 62,3 % до відповідного періоду минулого року

В Первомайському районі обслуговують перевезення 14 перевізників різних форм власності: ПП „Євротранс-Юг” Кулачинський Ю.А, ФОП „Пінковський”,  ПП „Граф”, ПП „Талісман”, ФОП „Войтенко”, ПП „Автореал” Кульков, ФОП „Черній”, ФОП „Бакалов”, ФОП Смульський, ФОП Коваленко, ФОП Ярошенко, ФОП Корнацький В.В. В перевізників налічується 60 транспортних засобів.

Перевезено пасажирів 735,7 тис. осіб, що на 131,3 % більше до відповідного періоду минулого року, пасажирооборот склав 16315,6 тис. пас/км, що на 114,4 % більше до відповідного періоду минулого року. Автобусним сполученням охоплені всі населені пункти району.

  Основні цілі та завдання на 2013 рік :

  - оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства, насамперед рухомого складу, на основі використання продукції вітчизняної промисловості із застосуванням сучасних механізмів їх придбання з врахуванням перевезення інвалідів;

- підвищення рівня транспортного обслуговування;

- удосконалення економічних відносин;

- забезпечення компенсації у повному обсязі втрат від перевезення пільгових категорій громадян транспортними підприємствами.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Для надання  лікувально – профілактичної допомоги в районі функціонує центральна районна лікарня, де розгорнуто 140 ліжок цілодобового стаціонару та 30 ліжок денного стаціонару. Також в районі функціонують  25 фельдшерсько – акушерських  пунктів та 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких розгорнуто 50 ліжок (протягом 2013 року планується довести до 66).

ДІЮЧІ ПРОГРАМИ

В районі прийнято та діють 40 цільових  програм. У 2012 році з районного бюджету фінансується 16 районних програм. На їх фінансування виділено коштів у сумі 3579,6 тис. грн.. Станом на 01.12.2012 року профінансовано районних програм на суму 2560,7 тис. грн.., з них по загальному фонду районного бюджету – 1901,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 659,4 тис. грн..

Прийнято та діє 2 програми соціально-економічного напрямку

Прийнято та діє 9 програм з питань промисловості, розвитку  підприємництва, транспорту, зв’язку ,енергетики, ЖКГ, будівництва, сфери  послуг  та  соціального  розвитку  сіл.

Прийнятота діє  3 програми  з питань АПК, врегулювавання земельних  відносин , екології, охорони  навколишнього  середовища та  регіонального  використання  природних  ресурсів

Прийнято та діє 1 програма з питань планування бюджету,  фінансів,інвестицій,  регіонального  розвитку,  приватизації  та  комунальної  власності.

Прийнято та діють 2 програми з питань депутатської  діяльності,  етики,  законності,  зв’зків  ради  з  органами  місцевого  самоврядування,  захисту  прав  громадян

Прийнято та діють10 програм з  питань соціальної  політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку  зон  відпочинку  та  туризму

Прийнято та діють 13 програм з  питань освіти, культури,молодіжної  політики, спорту та ЗМІ.

В 2012 році прийнято 7 програм, в 2 програми внесено зміни, 2 програми продовжено термін дії.

Опубліковано: Субота, 02 лютого 2013