Економіка

Інноваційна активність підприємств Миколаївщини у 2010 році Друк

 

Головним управлінням статистики узагальнені підсумки обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств у2010р. Торік інноваційною діяльністю у промисловості займалось 71 підприємство області проти 63 у 2009р. В загальній кількості обстежених промислових підприємств питома вага інноваційно активних становила 16,6% (13,3%), в середньому по країні – 13,8% (12,8%). За цим показником Миколаївщина посіла 9 (10) місце серед регіонів.

За рік інноваційно активними підприємствами освоєно виробництво 41 нового виду продукції, впроваджено 30 нових технологічних процесів, з яких11 – маловідходних та ресурсозберігаючих, придбано 2 нові технології.

Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність становив 519 млн.грн. Основним джерелом фінансуванняінновацій були власні кошти,обсягяких у 2010р. становив 516 млн.грн., а їх питома вага в загальному обсязі витрат – 99,4%. Кредитні ресурси склали 0,3%, асигнування з Державного і місцевих бюджетів – 0,2%, кошти позабюджетних фондів – 0,1%. 

Упродовж року, що минув, 33 промислових підприємства реалізовували інноваційну продукцію. Продукцію, що є новою на ринку, поставили 8 підприємств проти 11 у 2009р., яка є новою для підприємства – 28 (24). Майже всю нову або значно удосконалену продукцію (96,6%) поставили на ринок виробники харчових продуктів та напоїв і підприємства машинобудівного комплексу. Більше половини (54%) продукції реалізовано за межі України.

Загальна сума реалізованої інноваційної продукції склала 1514,5 млн.грн. (514,1 млн.грн. у 2009р.), що в загальному обсязі реалізованої промислової продукції становило 8,5% (3,1%).

Опубліковано: П'ятниця, 06 травня 2011