Єланецький район

Інформація про стан і тенденції соціально- економічного розвитку Єланецького району за січень - червень 2013 року Друк

 

Агропромисловий комплекс:Сільське господарство, як галузь економічної  діяльності, є однією  із провідних ресурсоутворюючих галузей економіки  району.Основні напрямки аграрної галузі – виробництво зернових і технічних культур та м’ясо-молочне тваринництво.

В структурі сільськогосподарського виробництва рослинництво займає 80,1 %, а тваринництво – 19,9 %.  Під урожай 2013 року  посіяно озимих зернових культур  на площі - 28729 га,  у т. ч.  озимої пшениці  - 15037 га,  озимого ячменю -13622 га.  Внаслідок  низьких температур протягом весняного періоду, посухи протягом квітня - травня місяців були  списані  озимі культури на площі - 2659 га, в т.ч. озимої пшениці – 1850 га, оз. ячменю - 809 га, оз. ріпак на площі – 246 га. Станом на 15 червня  2013 року посіяно ярих зернових культур на площі 15229 га, в т.ч. пізніх зернових культур 12613 га. Технічні культури  посіяні на площі 25186 га  , кормові культури - на площі 2070 га. Картоплі та овоче-баштанних культур по всіх категоріях господарств  посіяно  на площі 1036 га. Посівна площа зернових культур по господарствах всіх форм власності району під урожай 2013 року  становить 43958 га, яка відповідає вимогам науково - обгрунтованих  рекомендацій і становить 58,1 % від загальної площі ріллі.

17 червня на базі фермерського господарства «Дельта» проведено районний семінар – нараду на тему «Особливості  проведення збирання зернових та зернобобових культур урожаю 2013 року, заготівлі кормів та підготовки грунту під посів озимих культур 2014 року по Єланецькому району».

Станом  1липня 2013 року згідно статистичних даних зібрано  зернових культур на площі 18195 га, валовий збір склав 59,0 тис.т. при урожайності 32,4, що більше на 19,1 ц/га проти відповідного періоду минулого року на 19,1ц/га.

Проводитьсяробота щодо  залучення   інвестиційних  ресурсів в розвиток матеріально - технічної бази.Протягом 2013 року сільгосппідприємствами району  придбано4 одиниці тракторів, 1 зернозбиральний комбайн, 6 одиниць ґрунтообробної техніки, 4 одиниці посівної та іншої техніки. Заоперативними  данимив розвиток сільськогосподарської галузі району на оновлення машино – тракторного парку  було залучено понад  6,0млн.грн. 

Тваринництво району представлене  основними галузями: скотарство, свинарство, вівчарство  і птахівництво. Основними виробниками тваринницької продукції в області залишаються господарства населення, які забезпечують більше 90 % обсягів виробництва продукції тваринництва.  Станом на 1.07.2013 року поголів’я  тварин по усіх категоріях господарств   району  складає: ВРХ –  7524 гол. (100,2% до відповідного періоду 2012 року), корів – 4128 гол.,свиней -2823 гол., овець – 2541 гол., птиці – 95631 гол. В усіх категоріях господарств району вироблено продукції тваринного походження:  молока  8205,7т  (101,3 % до відповідного періоду 2012 року),м’яса – 472,6  т(99,1%), яєць-  2105,7  тис. шт(104,6%).

В зв’язку з відсутністю великих молокотоварних ферм по окремих сільських радам активно розвиваються одноосібні господарства, міні-ферми в яких утримується від 3 до 15 голів корів. Всього в районі налічується  303  господарства з кількістю поголів’я  корів від 3 до 5 голів,  30 господарств з поголів’ям від 6 до 10 корів, 6 господарств з поголів’ям від 11до 15  корів. Крім того  в 2013 році на території району  планується  створення  репродуктивної  ферми по вирощуванню племінних овець на базі   ф/г «Компроміс ".По господарствам населення очікується збільшення поголів’я ВРХ внаслідок дії державної дотації за збереження поголів’я молодняку ВРХ.  За період січня– травня 2013 року  нараховано  дотацію 290 фізичним особам, на загальну кількість поголів’я молодняку 453 голів,  на  суму  184,0 тис.грн.,  проводиться виплата нарахованої дотації.

Промисловість: Промисловість в районі представлена  переробкою. В січні –травні  2013року обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) по статистично звітуючих господарствах в цілому по району склав 233,8тис. грн.   Протягом відповідного періоду поточного року забезпечена робота виробничих потужностей та виробництво промислової продукції і фізичними особами – підприємцями - хліба та хлібобулочних виробів, круп, олії.

Доходи населення, соціальний захист:   Середньомісячна заробітна плата по району в січні – березні 2013 року склала  2101,79 грн., що становить  71,4% до середньо обласного показника, і в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зросла на 14,5%. Рівень середньомісячної заробітної плати до прожиткового мінімуму становить 183,2%.

За січень - червень  2013  року забезпечено бюджетне фінансування напрямків та заходів по соціальному захисту ветеранів війни та праці, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями, та інших осіб, які потребують адресної грошової допомоги.  За результатами обстежень умов проживання осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей управлінням праці надана грошова допомога 325 особам на суму 74781 грн. та натуральна допомога 1351 особам на суму 54525 грн. З продовольчих фондів сільських рад 13 особам надається допомога щомісячними продовольчими наборами.

Інвалідам, пенсіонерам, які потребують інвалідних колясок, згідно індивідуальних програм реабілітації інвалідів та медичних довідок забезпечено 13 осіб. Засобами пересування та реабілітації забезпечено 36 осіб.

Станом на 01.07.2013 року забезпечено бюджетне фінансування напрямків та заходів по соціальному захисту пільгової категорії громадян. Підтримується в актуальному стані Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. За станом на 1 липня 2013 року внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу інформацію про 4504 осіб. Це забезпечує визначення реальної потреби в коштах для надання населенню пільг та ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на ці цілі.

За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надано пільги населенню на загальну суму  1 013,841 тис. грн. в тому числі:

-   пільги   з   оплати за житлово-комунальні послуги та енергоносії –  800,956 тис. грн.;

- пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу громадянам, які проживають у будинках з пічним опаленням – 191,529 тис. грн.;

-   пільги з оплати за послуги зв’язку – 18,229 тис. грн;

- нараховано перевізнику за пільгове перевезення окремих категорій громадян – 3,127тис.грн.. 

Станом на 01.07.2013 р. призначені житлові субсидії  389  сім’ям на загальну суму 280,9 тис. грн.

Станом на 01.07.2013 року призначено та виплачено державних соціальних допомог   1705 сім'ям  на загальну суму 9315,6 тис. грн.

У 2013 році соціальні послуги у відділеннях територіального центру соціального обслуговування отримало  3360 осіб, з них  соціальні послуги вдома 134 одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку, в тому числі 16 осіб на платних умовах (особи, які мають родичів працездатного віку).

Населення. На 1 травня2013р. чисельність наявного населення району, за оцінкою, становила 15,8тис. осіб,  із них міське  поселення – 4,9тис.осіб, сільська місцевість – 10,9тис.осіб.  За січень - квітень поточного року кількість народжених становить 65 осіб, кількість померлих - 84, природне скорочення становить – 19 осіб.   Упродовж січня – квітня п.р. чисельність населення зменшилася на 30 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення – 19 осіб  та міграції - 11  осіб.

Зайнятість населення: На обліку у районній службі зайнятості станом на 01.07.2013 року перебувало 1018осіб. Працевлаштовано службою зайнятості за січень –червень 2013року  429  осіб(58,7% до річного завдання). Направлено на профнавчання119осіб, що становить 70,9% до річного завдання. Надано 10особам з числа  безробітних  одноразову  виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 123,6тис.грн. Всього залучено до виконання активних заходів сприяння зайнятості населення  631  особу, що становить 53,7%  до завдання  2013року.

На виконання  заходів з упорядкування та легалізації підприємницької діяльності, які направлені на наповнення місцевого бюджету, районною комісією  з легалізації зайнятості  з початку року проведено 50  рейдів по перевірці організацій, підприємств щодо легалізації зайнятості населення, перевірено 373  суб’єктів  підприємницької діяльності, виявлено 28  порушень, із яких  100% усунено.

За рахунок різних джерел фінансування станом на 01.07.13 р. створено 242 робочих місць (57,6  % до річного плану), в т.ч. фізичними особами – 81 робоче місце, юридичними – 161.   Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місцьу січні–червні  2013року становить230,5%.(створено 242 робочих місця, ліквідовано - 105).

Торгівля та сфера послуг:    Торгівельна мережа району представлена  246 об’єктами роздрібної  торгівлі та ресторанного господарства, які належать підприємствам -  юридичним особам та фізичним особам – підприємцям,  із них магазинів 156 одиниць, кіосків – 29, об’єктів ресторанного господарства – 35.  На території району функціонують 6 автозаправочних станцій.    Забезпеченість торговельною площею на 1000 жителів по району становить 404,3 кв.м. при нормативі 319 кв.м., в т.ч. в міській місцевості забезпеченість становить 704,6 кв.м. при нормативі 371 кв.м, в сільській – 267,7 кв.м. при нормативі – 269 кв.м.   Дана кількість об’єктів торгівлі забезпечує потребу населення району в продовольчих та непродовольчих товарах.

У сфері споживчого ринку району  за січень – березень  2013року оборот роздрібної торгівлі(з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців) склав  16675,1тис. грн, що до відповідного періоду минулого року становить 112,7%,   оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення становить 1048,7 грн. Абсолютний приріст на одну особу до січня – березня 2012р.становить 117  грн.

Обсяг реалізованих  послугпідприємствами – юридичними особамизасічень - травень  2013рокусклав 677,1тис.грн., в т.ч. населенню - 291,8 тис.грн.

На території району  різноманітні побутові послуги населенню також надають 87 фізичних осіб -  підприємців, в т.ч. 26 розташовано  у сільській місцевості.   В районі функціонують 6 перукарень, 3 ательє по пошиву та ремонту одягу, надаються послуги по ремонту телевізорів, електроприладів, транспортних засобів, ремонту та будівництву житла, ритуальні послуги, послуги з перевезення вантажів тощо.

Підприємництво:  Загальна кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва в районі станом на 1липня 2013 року складає 836 суб’єктів, з яких 43  (або 5,1 %) – малі та середні підприємства, 243 (або 29,1%) – фермерські господарства(площа орних земель фермерських господарств складає 22,7 тис. га.)   та 550  (65,8 %) – фізичні особи-підприємці.

За січень - червень 2013 року зареєстровано 3 нових підприємства,  33 фізичних осіб – підприємців,

В 2013 році здійснювалась фінансова підтримка підприємництва шляхом  надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності безробітними. За  січень – березень   2013 року 10безробітних пройшли навчання та отрималиодноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на суму 123,6тис.грн.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)  малими і середніми  підприємствами  за 2012 рік  склав  553700,4 тис.грн, що на 178962 тис.грн. більше проти попереднього року.    

За підсумками 2012 року  сальдовий фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання району склав 78566,0 тис.грн., із них малих підприємств – 67322,0 тис.грн., що на 28504 тис. грн більше  ніж у минулому році. Із загальної кількості підприємств – 89 % підприємств одержали прибуток,  який склав 79072,5 тис.грн., що становить 156,4% до минулого року.  11% підприємств району  одержали збиток,    який склав 506,5 тис.грн., що становить 100,5% до минулого року (більше на  2,3 тис.грн.).

Капітальні інвестиції:   За  січень - березень 2013 року в районі за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  (використано) капітальних інвестицій у фактичних цінах 6498 тис.грн, що  становить на душу населення 407,2 грн.

Основним джерелом інвестування  в районі є  кошти підприємств  та організацій, за рахунок яких проводились  роботи по облаштуванню і реконструкції виробничих приміщень, закупівля нової с/г техніки та обладнання  та  кошти бюджету, які спрямовуються на покращення функціонування закладів соціально - культурного  призначення.

В  2012 - 2013 роках   в районі проводились роботи по  реалізації проекту «Капітальний ремонт Єланецької ЗОШ 1-3 ступенів з впровадженням заходів по енергозбереженню» загальною вартістю 3376,73 тис.грн., проведено заміну старих дерев’яних вікон на енергозберігаючі в кількості 200 шт. та 10 дверей, утеплення фасаду та покрівлі.  Джерелом фінансування є кошти, які виділяються Україні в рамках реалізації Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 №221.    

Бюджет  району:  За  січень – червень  2013 року до загального фонду  зведеного бюджету району надійшло податків і зборів в сумі 5 519,0 тис. грн., що становить  103,3 %до планових показників звітного періоду. Податку з доходів фізичних осіб до бюджету район за  відповідний період   поточного року  надійшло 3964,1 тис.  грн., що складає 103,56 % відносно  плану звітного періоду. Виконання планових показників по  платі за землю забезпечено на  102,8 % до   плану на   звітну дату, до бюджету району  надійшло 1435,5 тис. грн.   

Гуманітарна сфера:

Освіта:На території району функціонує  16 загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі:  загальноосвітніх навчальних закладів І-П ступенів – 4 ; І-Ш ступенів – 11; Єланецька гуманітарна гімназія. Системою освіти району охоплена   1441 дитина.    В районі функціонує   18 дошкільних закладів, кількість груп – 27, у яких виховується 557 дітей дошкільного віку.

Навчально – комп’ютерними комплексами з кількістю  комп’ютерів 180 шт.  забезпечено 15 ЗНЗ району, окремими комп’ютерами з кількістю  комп’ютерів 13 шт. забезпечено 8 ЗНЗ району, 100% шкіл підключено до мережі Інтернет.   Мультимедійними проекторами  оснащені 10 ЗНЗ району.   Інтерактивними засобами навчання обладнані 4 ЗНЗ району.

У ІІ кварталі 2013 року було придбано мультимедійний проектор з проекційною дошкою для Ясногородської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 4750 грн.

З метою реалізації нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича «Діти – майбутнє України» у березні  поточного року було відкрито другу групу в Єланецькому дошкільному навчальному закладі № 4 для 20 дітей дошкільного віку,  у травні - відкрито ігрові майданчики у Єланецькому дошкільному навчальному закладі № 2 та Ясногородському дошкільному навчальному закладі, у червні - відкрито ігровий майданчик у Нововасилівському дошкільному навчальному закладі та спортивні майданчики у Нововасилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів і Малодворянській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Культура:  Культурно-освітню роботу в районі здійснюють 21 клубна установа, 19 бібліотечних закладів, дитяча музична школа, народний історико - краєзнавчий музей.Працює близько 100 колективів художньої самодіяльності, 70 з яких є постійними і системними, приймає участь близько 1000 чоловік. В 34-х дитячих колективах займаються 360 учасників.  Діяльність фахівців клубних закладів районну в 2013 році направлена на обслуговування та організацію дозвілля, розвиток творчої самодіяльності жителів району.В районі проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат. Колективи Єланеччини  беруть участь у всеукраїнських  та регіональних фестивалях, конкурсах, на яких посіли призові місця.

Охорона здоров’я:  В районі збережена мережа  лікувально - профілактичних  закладів.  В галузі охорони здоров'я в 2013 році продовжується робота щодо  організації  виконання заходів з реформування медичної галузі району, покращення роботи лікувально - профілактичних закладів, розвитку та зміцнення їх матеріально-технічної бази.   В районістворено  Центр первинної медико - санітарної допомоги як юридичну особу, до складу якого ввійшла консультативна поліклініка, 2 сільські лікарняні амбулаторії та 18 фельдшерсько - акушерських пунктів, призначено головного лікаря. В районі працює 23лікаря. Забезпеченість лікарями на 10 тис населення становить 14,5.  Середнього персоналу  всього 85осіб. Забезпеченість на 10 тис населення становить -53,5.

Влікарні функціонує чотири відділення на 97 ліжок. Забезпеченість на 10 тис населення стаціонарними ліжками становить 61,1.Поліклінічне відділення розрахованена250відвідуваньвзміну.

 

Опубліковано: Вівторок, 02 липня 2013