Єланецький район

Інформація про стан і тенденції соціайьно- економічного розвитку Єланецького району за січень - березень 2013 року Друк

 

Агропромисловий комплекс:

Основу економіки району складає сільське господарство. Під урожай 2013 року  згідно статистичних даних посіяно всього озимих зернових  культур  – 28684 га (112,2 % відповідно до посівів  2011 року), в т.ч.  озимої пшениці -  14245 га., озимого ячменю -  14328 га, озимого жита- 111 га. Загальний показник зернової групи становить 38% від ріллі.  Озимого ріпаку посіяно  на площі 1626 га.  Протягом І кварталу проводились наради з керівниками та спеціалістами господарств різних форм власності з питань організації та проведення  комплексу весняно - польових робіт, уточнення структури посівних площ урожаю 2013 року. 15 лютого в районі проведено районний науково-практичний семінар  на тему «Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2013 року», в якому взяли участь  сільгосптоваровиробники району, представники обласних служб АПР (головного управління АПР облдержадмцністрації, управляння якості насіння сільськогосподарської інспекції в Миколаївській області, Державного проектного інституту землеустрою,  державної інспекції з нагляду в АПР),  банків та  провідних торгівельних марок та комерційних структур.  На навчальному семінарі були  надані  рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових робіт в 2013 році, необхідності розробки проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, дотримання техніки безпеки про проведенні всіх видів робіт у сільському господарстві та  інформації про умови кредитування для проведення сільгоспробіт в 2013 році, наявність та умови придбання насіння, добрив та засобів захисту рослин.    В зимовий період 100% проведено  ремонт (плановий, капітальний, поточний) та підготовку техніки (тракторів (461 од.), ґрунтообробної  (культиватори -346 од., борони зубові -1963 од., борони дискові – 102 од., плуги – 204 од.) та посівної техніки (сівалки – 299 од.)  для проведення весняно - польових робіт. Здійснювався систематичний моніторинг стану посівів озимих культур. Згідно проведеного моніторингу стан посівів озимих культур є задовільним.

Згідно структури попередніх показників під урожай 2013 року  заплановано посіяти 43300 га зернових культур, що становить 57 % від загальної площі ріллі і відповідає вимогам науково - обґрунтованих  рекомендацій. Для виконання посіву запланованих обсягів ярих зернових культур господарствами всіх форм власності   заготовлено насіння ярих культур  в кількості – 871 т, проведено перевірку на якість насіння  ярих,  круп’яних культур в кількості -768 т.  На виконання комплексу  весняно- польових робіт закуплено дизельного палива в кількості – 930 т або 102 % від потреби. Мінеральних добрив закуплено -6250 т. або 101% від потреби.

Станом на 01.04.2013 року проведено посів ярих культур на площі 3100 га або 80 % від завдання, в т.ч. посіяно ярого ячменю на площі 2500 га або 76 % від завдання, ярої пшениці посіяно 50 га, вівса - 250 га, гороху -  300 га або 100 % від завдання. Проведено боронування зябу та чорних парів на площі 46160 га або 100 % від завдання, культивацію проведено на площі 24000 га або 52 % від завдання. Проведено підживлення озимих зернових культур на площі 28684 га (100%).

Тваринництво:

Поголів’я  тварин по усіх категоріях господарств району  складає: ВРХ –  6148 гол. (103,3% до відповідного періоду 2012 року), корів – 4036 гол.,свиней -2857 гол., овець – 2213 гол., птиці – 66910 гол. В усіх категоріях господарств району вироблено продукції тваринного походження: Молока – 16267,9 т (102,4% до відповідного періоду 2012 року, + 376,7т), м’яса  худоби та птиці – 1470,7 т ( 105,5%, + 76,1 т ),яєць  - 4112,7 тис.шт. (100,2%, + 9,0 тис.шт.)

В районі активно розвиваються одноосібні господарства, міні-ферми в яких утримується від 3 до 15 голів корів. Всього в районі налічується  303       господарства з кількістю поголів’я  корів від 3 до 5 голів,  30 господарств з поголів’ям від 6 до 10 корів, 6 господарств з поголів’ям від 11до 15  корів. Протягом 2012 року було виділено державну підтримку в сумі – 4.6 тис.грн. власнику одноосібного господарства на відшкодування вартості доїльного обладнання.   По господарствам населення очікується збільшення поголів’я ВРХ внаслідок дії державної дотації за збереження поголів’я молодняку ВРХ. Протягом 2012 року  нарахована  408  фізичним особам  392,0 тис.грн за утримання та збереження в домогосподарстві  молодняку великої рогатої худоби. Виплачено станом на 01.03.2013 року 100 % від нарахованої суми. За 1 квартал  2013 року нарахована дотація в сумі 7,7 тис.грн. 

Промисловість:

Промисловість в районі представлена  переробкою. В січні –лютому 2013року обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) по статистично звітуючих господарствах в цілому по району склав 83,6тис. грн.   Протягом відповідного періоду поточного року забезпечена робота виробничих потужностей та виробництво промислової продукції і фізичними особами – підприємцями - хліба та хлібобулочних виробів, круп, олії.

Доходи населення, соціальний захист: 

Середньомісячна заробітна плата в районі  за січень –грудень  2012 року склала 2112,13 грн, що становить 74,8% до  середнього рівня по області  і зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 24,5%.    

Управлінням праці та сільськими центрами праці проводиться обстеження умов проживання осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей. Згідно обстежень надається грошова допомога, яку отримали   177  осіб  на суму 40181  грн  та натуральна допомога, яку отримали   956  осіб  на суму 52537 грн. З продовольчих фондів сільських рад 13 особам надається допомога щомісячними продовольчими наборами.

Інвалідам, пенсіонерам, які потребують інвалідних колясок, згідно медичних довідок забезпечено 3 особи.   Засобами пересування та реабілітації  забезпечено  19 осіб.  Інвалідам, які отримали транспортні засоби через органи управління праці виплачуються  компенсації на бензин та транспортне обслуговування, всього отримує 12  інвалідів.

Станом на 01.04.2013 р. призначені житлові субсидії  360  сім’ям на загальну суму 237,5 тис. грн.

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми” – 1227 сім’ям з дітьми призначена соціальна допомога на суму  3181,5  тис.грн. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначено 156 особам на суму 491,4 тис.грн., державну допомогу  малозабезпеченим сім’ям отримують  143 одержувачі на суму 697,0 тис. грн.

Заборгованості по виплаті державної соціальної допомоги немає.

Населення. 

На 01 лютого 2013р. чисельність наявного населення району, за оцінкою, становила 15,8тис. осіб,  із них міське  поселення – 5,0 тис.осіб, сільська місцевість – 10,8тис.осіб.

Зайнятість населення:

На обліку у районній службі зайнятості станом на 01.04.2013 року перебувало 763  осіб. Працевлаштовано службою зайнятості за січень –березень 2013року  152особи(20,8% до річного завдання). Направлено на профнавчання 76осіб, що становить 37,1% до річного завдання. Надано 3особам з числа  безробітних  одноразову  виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 34,48тис.грн. Всього залучено до виконання активних заходів сприяння зайнятості населення  228  осіб, що становить 17,1%  до завдання  2013року.

На виконання  заходів з упорядкування та легалізації підприємницької діяльності, які направлені на наповнення місцевого бюджету, районною комісією  з легалізації зайнятості  з початку року проведено 21  рейд по перевірці організацій, підприємств щодо легалізації зайнятості населення, перевірено 113  суб’єктів  підприємницької діяльності, виявлено 9  порушень, із яких  7 порушень   усунено, 2- знаходяться на контролі.

За рахунок різних джерел фінансування станом на 01.04.13 р. створено 121 робоче місце (28,8  % до річного плану), в т.ч. фізичними особами – 38 робочих місць, юридичними – 83.  

Торгівля та сфера послуг:

В І кварталі поточного року проведено уточнення дислокації мережі  роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним особам – підприємцям Єланецького району станом на 01.01.2013 року. Торгівельна мережа району представлена  246 об’єктами роздрібної  торгівлі та ресторанного господарства, які належать підприємствам -  юридичним особам та фізичним особам – підприємцям,  із них магазинів 156 одиниць, кіосків – 29, об’єктів ресторанного господарства – 35.  На території району функціонують 6 автозаправочних станцій,  які  здійснюють роздрібну торгівлю нафтопродуктами.

Забезпеченість торговельною площею на 1000 жителів по району становить 404,3 кв.м. при нормативі 319 кв.м., в т.ч. в міській місцевості забезпеченість становить 704,6 кв.м. при нормативі 371 кв.м, в сільській – 267,7 кв.м. при нормативі – 269 кв.м.

Дана кількість об’єктів торгівлі забезпечує потребу населення району в продовольчих та непродовольчих товарах.

У сфері споживчого ринку району  за січень – грудень 2012 року оборот роздрібної торгівлі(з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців)  склав  79973,4 тис. грн, що до відповідного періоду минулого року становить 105,1 %.  Абсолютний приріст обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення у 2012 році становив 342,8 грн.

Обсяг реалізованих  послугпідприємствами – юридичними особамиза 2012 рік склав 3060,8 тис.грн.,  157,6,5% до минулого року ( в 2011р. – 1942 тис.грн).  Обсяг реалізованих послуг на 1 особу становить 193,7 грн.   За січень -  лютий  2013 р.   обсяг реалізованих  послуг підприємств – юридичних осіб   склав 214,8 тис.грн. 

Підприємництво:  

На території району здійснюють діяльність 43 малих та середніх підприємств та 243 фермерський господарств, 541фізичних осіб- підприємців.Протягом І кварталу 2013року на території району зареєстровано 3  нових  підприємства.

З метою підвищення ефективності вирішення проблем розвитку підприємництва, спрощення видачі дозволів в районі функціонує “Дозвільний центр”.За І квартал 2013 року до дозвільного центру надійшло  11 звернень. Із них: декларацій -  1 , заяв на отримання ДДХ - 5 , консультацій -   5.

З метою розвиту підприємництва в районі в березні поточного року Регіональним фондом підтримки підприємництва в Миколаївській області було проведено для діючих підприємців та бажаючих відкрити власну справу освітні семінари на теми: «Вибір діяльності. Як знайти свій бізнес?», «Оцініть Ваші здібності до бізнесу», «Бізнес в Інтернеті». Дані освітні семінари були достатньо корисними з точки зору підвищення кваліфікації та розвитку існуючих підприємців і надання можливості успішного старту для нового покоління підприємців. На семінарах було наведено багато прикладів  вдалих «старт-ап-ів» та надані конкретні рекомендації щодо започаткування власної справи.

Капітальні інвестиції:    

За  2012 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування в районі освоєно  (використано) капітальних інвестицій у фактичних цінах 26499 тис.грн. Обсяг освоєних капітальних  інвестицій на душу населення становить 1649,3 грн. Основним джерелом інвестування  в районі є власні кошти підприємств  та організацій, за рахунок яких проводились  роботи по облаштуванню і реконструкції виробничих приміщень, закупівля нової с/г техніки та обладнання  та  кошти бюджету, які спрямовуються на покращення функціонування закладів соціально- культурного  призначення.

Бюджет  району: 

За  січень – березень  2013 року до загального фонду  зведеного бюджету району надійшло податків і зборів в сумі 2 578 784 грн., що становить  104,3 %до планових показників звітного періоду. Податку з доходів фізичних осіб до бюджету район за  відповідний період   поточного року  надійшло 1 755 059  грн., що складає 100,6 % відносно  плану звітного періоду. Виконання планових показників по  платі за землю забезпечено на  111,8 % до   плану на   звітну дату. Станом на 01.04.13 р. до бюджету району  надійшло 752 269 грн.   

Гуманітарна сфера: 

Вдосконалення і розвиток гуманітарної сфери району є важливим напрямом діяльності місцевих органів влади.

Освіта:

Станом на 01.04.2013 року у районі функціонують 18 дошкільних навчальних закладів, в них виховуються 535 дітей.   Охоплення дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти становить 89%. Охоплення дітей старшого дошкільного віку (п’ять років) всіма формами дошкільної освіти становить 100 %.

06 березня поточного року  відбулося відкриття другої групи дошкільного навчального закладу  №4  «Малятко» в селищі  Єланець.   Відкриття ще однієї нової  групи дало змогу  20 дітям відвідувати  дитячий садок.    

У 2012/2013 навчальному році продовжено роботу щодо удосконалення змісту дошкільної освіти. Усі дошкільні навчальні заклади району працюють за програмою «Я у Світі»,  впроваджено програму для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

В районі забезпечено функціонування  16 загальноосвітніх шкіл,  кількість учнів у ЗНЗ – 1441, охоплено навчанням 100 %  дітей та підлітків шкільного віку.  В районі створено чотири освітні округи: Єланецький, Возсіятський, Калинівський та Нововасилівський, в яких діє 16 загальноосвітніх навчальних закладів.    Профільною освітою охоплено із 118 учнів 11 класу – 91 (77%);  із 94 учнів 10 класу –57 (61%).

Налагоджено організоване безоплатне підвезення167 учнів та  10 педагогічних працівників (100% від потреби). Підвезення  учнів у 2012– 2013 н.р. забезпечують 8 автобусів  відділу освіти  з 17 населених пунктів  району до 9 загальноосвітніх навчальних закладів.

Вживались заходи для покращення умов навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах. Навчально – комп’ютерними комплексами з кількістю  комп’ютерів 180 шт.  забезпечено 15 ЗНЗ району, окремими комп’ютерами з кількістю  комп’ютерів 13 шт. забезпечено 8 ЗНЗ району, 100% шкіл підключено до мережі Інтернет.   Мультимедійними проекторами  оснащені 10 ЗНЗ району.   Інтерактивними засобами навчання обладнані 4 ЗНЗ району.

В усіх школах району  забезпечено якісне харчування дітей.   В 2012-2013 навчальному році гарячим харчуванням охоплено 100 % учнів,  за бюджетні кошти харчувалося 670 учнів,  із них 1-4 класи – 560 учнів  та  110  учнів пільгової категорії.

Культура:

Збережена мережа закладів культури, проведена їх паспортизація. Культурно-освітню роботу в районі здійснюють 21 клубна установа, 19 бібліотечних закладів, дитяча музична школа, народний історико - краєзнавчий музей.Працює близько 100 колективів художньої самодіяльності, 60 з яких є постійними і системними, приймає участь близько 1000 чоловік. В 34-х дитячих колективах займаються 360 учасників.   В 2012 році в районі вперше започатковані та  надалі закріплені  ще 2 обласні конкурси «Сімейне коло» та «Пшеничне перевесло».      Колективи художньої самодіяльності району беруть активну участь у обласних фестивалях, конкурсах.   Народний хор «Калинонька»  в 2012 році зайняв ІІІ місце  в регіональному Всеукраїнському конкурсі «Чорнобаївський заспів», гурт «Шлягер» - переможець  багатьох обласних конкурсів, І та ІІ Всеукраїнських конкурсів, колектив  «Трицвіт» переможець обласних конкурсів «Миколаївські зорі « та «Чарівний чобіток».  В районі активно  проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат. 1 лютого 2013 року в районі проведено церемонію  нагородження переможців конкурсу «Людина року Єланеччини», на якій відзначено кращих людей Єланеччини у різних сферах діяльності за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району у 2012 році.

Охорона здоров’я:

В районі збережена мережа  лікувально - профілактичних  закладів.  В галузі охорони здоров'я в 2013 році продовжується робота щодо  організації  виконання заходів з реформування медичної галузі району, покращення роботи лікувально - профілактичних закладів, розвитку та зміцнення їх матеріально-технічної бази.   В районістворено  Центр первинної медико - санітарної допомоги як юридичну особу, до складу якого ввійшла консультативна поліклініка, 2 сільські лікарняні амбулаторії та 18 фельдшерсько - акушерських пунктів, призначено головного лікаря. В 2012 році проведено ремонт лікувального корпусу центральної районної лікарні, поліклініки ЦРЛ, проведено ремонт  та газифіковано Куйбишівську СЛА, проведено  перепрофілювання пологового відділення в акушерсько – гінекологічне, проведено капітальний ремонт.З метою втілення  в життя  соціальних ініціатив Президента В. Януковича, зокрема по реформуванню медичної галузі району, 1 березня поточного року за участю керівництва району та відповідних служб відбулося відкриття  хірургічного відділення центральної районної лікарні, на ремонт якого було використано  51 000 грн. спонсорських коштів. У заходах взяли участь депутат Верховної Ради України Ю.Гержов та  начальник  управління охорони здоров’я облдержадміністрації С.Хотіна.   Також в   районі в 2012 році отримано та передано 2 автомобіля швидкої допомоги  фельдшерсько - акушерським пунктам (Нововасилівському та Калинівському).  Вирішено питання щодо  забезпечення автомобілем «Швидкої допомоги» Ясногородську територіальну громаду.   Придбано 2 сучасних медичних апарати для клініко – діагностичної лабораторії (гематологічний аналізатор та водяний термостат), проведена її  державна атестація  з отриманням сертифікату на 3 роки.

Заступник голови райдержадміністрації  О.А. Жорова


Опубліковано: Четвер, 30 травня 2013