Березанський район

Стан соціально-економічного розвитку Березанського району за січень-травень 2011 року. Друк

 

Надходження до бюджету.

Надходження податків і зборів за січень-травень 2011 року склали:

В порівнянні з 2010 роком це виглядає так:

Вид бюджету

За 2011р

млн грн.

За 2010р.

млн грн

2011р до 2010р,

Темп приросту,%

Зведений бюджет

12,1

17,1

71,1

Державний бюджет

3,5

9,0

39,5

Місцевий бюджет

8,6

8,1

106,0

 

Найбільші суми надходжень до зведеного бюджету забезпечено за рахунок сплати таких податків:

Станом на 01.01.11р податковий борг становив  до зведеного бюджету 3,63 млн.грн. , в т. ч. до державного бюджету 3,17 млн.грн. Станом на 01.06.2011року податковий боргурахуванням банкрутів) до зведеного бюджету  становив  3,77 млн.грн., в т. ч. до державного бюджету  2,8 млн.грн.

Промисловість.

В заходах з реалізації планів соціально-економічного розвитку району визначено пріоритетні напрямки роботи з метою підвищення ефективності діючих виробництв реального сектора економіки з урахуванням збільшення частки переробки отриманої продукції. Протягом січня-березня 2010 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 54,4 млн грн., в порівнянні з минулим роком – 64,8%. В розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованої промислової продукції складає 1540 грн, що забезпечує 5 місце серед 19-ти районів області.

Із загальної суми в 54,4 млн грн. в розрізі підприємств найбільші надходження забезпечено:

 

Отже, в цілому по району обсяг реалізованої продукції переробних підприємств за 4 місяці 2011 року зменшився за рахунок зменшення обсягів реалізації підприємством ВАТ «Коблево», питома вага якого в загальній сумі складає 95,7%.

 

АПК.

 

Сільськогосподарськими підприємствами району протягом січня-травня реалізовано зернових та зернобобових 5869тон, що на 27% менше рівня минулого року, середня ціна реалізації склала 1439грн/т, що на 62,2% більше рівня минулого року. Соняшнику реалізовано 1611 тон (+122% до рівня минулого року) за ціною 3906грн/т (+69,3% до рівня минулого року).

Худоби та птиці реалізовано 56т (-5,1% до минулого року) за ціною 9841,1грн/т (+17,5%); молока і молочних продуктів353т (-18%) за ціною 2283,6грн/т (+4,3%).

 

     Протягом І кварталу 2011 року в районі спостерігались негативні тенденції щодо скорочення поголів’я ВРХ та птиці, які є продовженням негативних тенденцій минулого року. Зокрема: ВРХ – 1244голів, відбулось скорочення на 15%,, в т.ч. корови – 478, скорочення на 17,5%. Поголів’я птиці 9,4 тис.голів, зменшилось на 13%. За результатами 2010 року: поголів’я ВРХ скоротилось на 13%, в тому числі поголів’я корів  скоротилось на 15%., поголів’я птиці зменшилось на 8%. Тобто, поголів’я ВРХ, корів та птиці скорочується зростаючими темпами.

Поголів’я свиней збільшилось на 4% до відповідного періоду минулого року, поголів’я овець зросло на 15%.

       В районі діють 49 заготівельних пунктів молока та 2 заготівельних пунктів м’яса .

       В районі  організовано 94 мініферми від 5 і більше корів в яких утримується 573 корови  з виробництва молока .

       Проводиться робота  по створенню обслуговуючих їх кооперативів.

В цілому, слід зазначити, що ситуація в твариництві в господарствах району – має позитивний результат в порівнянні з минулим роком, а ось ситуація у власних господарствах населення – має негативні тенденції. Зокрема, зменшення має місце по всім показникам. На рівні минулого року залишився лише надій на 1 корову. Тому вцілому по району, галузь тваринництва має нижчі показники, ніж в минулому році. Причиною  є ситуація в секторі населення.

 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

 з початку 2011року,

тис.т

у % до 2010р.

з початку  2011року,

тис.ткм

 у % до 2010р.

По області

1684,4

108,2

305966,7

107,4

По району

34,3

151,8

4878,5

111,2

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

 з початку 2011року,

тис.т

у % до 2010р.

з початку  2011року,

тис.ткм

 у % до 2010р.

По області

35380,6

108,0

441675,2

96,8

По району

79,8

105,4

1780,2

99,0

 

Інвестиційна діяльність.

З метою збільшення обсягів залучених інвестицій в районі продовжується робота щодо розробки інвестиційних проектів. Зокрема, до облдержадміністрації подано пропозиції для включення в Каталог інвестиційних проектів та пропозицій вільних виробничих площ та земельних ділянок для перспективного інвестування в Миколаївській області. Розроблено Інвестиційний паспорт Березанського району, в якому налічується 36 пропозицій та надано його до облдержадміністрації і до Національного Агентства з питань інвестицій. Робота по оновленню бази даних інвестиційних пропозицій продовжується.

обсяг капітальних інвестицій по району за І квартал 2011 року становив 8,2млн грн, що становить 378,4% до відповідного періоду минулого року. Основний обсяг капітальних інвестицій припидає на такі підприємства:

- ВАТ «Коблево» - 3,7млн грн – капітальне будівництво (2,146млн грн) і придбання машин, обладнання  та інвентаря – 1,1 млн грн.

- ДП «Агро-Коблево» - 887тис.грнінвестиції в довгострокові біологічні активи рослинництва;

- ПСП «Дмитрівка» - 730 тис.грнпридбання машин, обладнання  та інвентаря;

- ТОВ «ВВІ Агро» - 297тис.грнкапітальний ремонт та придбання машин, обладнання та інвентарю;

- ТОВ «Тилігульська ВЕС» - 274 тис.грнкапітальне будівництво;

- ПСП «Фрегат» - 207 тис.грнкапітальний ремонт;

З метою залучення інвестицій в економіку району Березанською райдержадміністрацією розроблено та надано до Національного агентства з питань інвестицій Інвестиційний паспорт району, який налічує більше 30 пропозицій, постійно доповнюється та оновлюється. Останнє оновлення – в червні поточного року, було вилучено одну інвестциійну пропозицію як таку, що зацікавила інвесторів та в яку вкладено кошти (Відновлення роботи ковбасного цеху), а також додано 1 пропозиціюреконструкція плодоовочевої бази, що знаходиться у віданні районного споживчого твоариства.

Також адміністрацією подано дві заявки на участь у Європейському гранді, що виділяється Європейською комісією для підтримки виконання енергетичної Стратегії України в сфері ефективності використання енергії та відновлювальних джерел енергії на загальну суму 1,6млн грн.

На даний час ведуться переговори щодо:

 

На даний час в районі тривають процеси щодо розвитку таких інвестиційних проектів, як ТОВ «Вітряний парк «Березанський» (орієнтовна сума інвестицій – 3 млрд грн.) та ТОВ «Тилігульська ВЕС» (орієнтовна сума інвестицій – 8 млрд грн.).

 

 

Ринок праці.

Ринок праці станом на  01.06.11 р. характеризували слідуючі дані:

На обліку в центрі зайнятості перебувало - 518 незайняті особи.

Рівень безробіття склав 3,44%, що на 1,6% більше в порівнянні з минулим роком.

Працевлаштовано 258 безробітних, в т.ч. 38 осібшляхом надання дотації, 11 осібшляхом надання одноразової допомоги. 126 осіб направлено на навчання, перенавчання. До громадських робіт  з початку року брали участь 324 безробітних.

Опубліковано: Середа, 06 липня 2011