Березанський район

Стан соціально-економічного розвитку Березанського району за січень-серпень 2013 року Друк

Фінанси та надходження до бюджету

                Надходження податків і зборів за січень-серпень 2013р. склали:

     Індикативні показники, доведені наказом ДПС у Миколаївській області, виконані на 107,3%, в т.ч. до місцевого бюджету 109,3% до державного бюджету бюджет недоотримав 38,5 тис.грн. (98,7%). Завдання по збору до загального фонду державного бюджету не виконано за рахунок мобілізації надходжень податку на додану вартість. Державний бюджет недоотримав 462,1 тис.гривень ПДВ. Насамперед, невиконання обумовлено специфікою платників ПДВ (із зареєстрованих 55-ти платників ПДВ 20 – сільськогосподарські підприємства – платники спец режиму,  6 – комунальні підприємства).

Найбільші суми надходжень до місцевого бюджету забезпечено за рахунок сплати таких податків:

Станом на 01.09.2013 сума податкового боргу до Зведеного бюджету становила 1025,9 тис.грн. та  станом на 01.09.2013 забезпечено надходження в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету в сумі 51,2 тис.грн.

Найбільша сума боргу рахується за ДП “Таврійський“,  ВАТ “Агроекспорт“, Спілка “Добробут“, КС “Тілігул“, Чапаєвське КП та ф/г "Максимчук". Для забезпечення стягнення податкового боргу податковими органами району направляються виконавчі листи як до районної так і до обласної державної виконавчої служби,  по підприємствам, які визнані банкрутами (КП “Березанський CКГ“ та ВАТ “Агроекспорт“), триває ліквідаційна процедура.

З метою наповнення  місцевого бюджету проводиться робота з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями, які виплачують заробітну плату працівникам нижче встановленого законодавством мінімального рівня, дотримання підприємствами та організаціями норм генеральної, галузевих, регіональних угод.

Постійно проводиться робота щодо виявлення неоформлених найманих працівників З початку року виявлено 281 ( в т.ч. 11 спільними рейдами) неоформлених найманих осіб, оформлено трудові відносини після перевірки з 275 працівниками, в результаті надійшло до бюджету 31,1 тис.грн податку на доходи фізичних осіб.

З метою забезпечення рівномірного надходження до бюджету податку з доходів фізичних осіб, орендарям, які орендують земельні паї, було запропоновано розраховану суму ПДФО з виплати орендної плати за оренду земельних паїв, розподілити рівними частками до кінця року та щомісячно перераховувати до відповідних місцевих бюджетів за місцем оренди земельних часток (паїв).

Так, за 8 місяців 2013 року забезпечено додаткові надходження ПДФО з виплати орендної плати за оренду земельних паїв в розмірі 1931,0  тис. грн., за рахунок сплати авансових платежів при річній сумі ПДФО за здані в оренду земельні паї на 2013 рік 3565,7 тис. грн.

До загального фонду місцевих бюджетів Березанського району за січень-серпень 2013 року надійшло  (без урахування міжбюджетних трансфертів)   18341,5 тис.грн., або 116,9 відсотка до плану  та на 1669,9 тис.грн. більше виконання  відповідного періоду 2012 року.

В розрізі податків і зборів загального фонду  плани не  виконано по:

Забезпечено зростання надходжень за 8 місяців  2013 року  порівняно з виконанням відповідного періоду минулого року в розрізі таких податків і зборів, що зараховуються до зведеного бюджету району, а саме по основних:

- податку на доходи фізичних осіб: приріст склав 5,6 відсотка порівняно з виконанням відповідного періоду минулого року, за рахунок підвищення заробітної плати;

- плати за землю: приріст склав 20,6 відсотка за рахунок проведення нормативно – грошової оцінки землі та затвердження максимальної ставки  земельного податку.

По сільським бюджетам план  січня-серпня  2013 р. виконали 16 сільських та районний бюджети.

План по бюджету Березанської селищної ради виконано тільки  на 87,0  відсотків  або не надійшло в бюджет 243,5 тис.грн. Рішенням сесії селищної ради встановлено максимальну ставку оплати орендної плати за землю, в результаті деякі суб'єкти господарювання відмовилися укладати договори оренди за визначеними ставками та сплачують податок за фактичне використання земельних ділянок, що майже у 15-18 разів менше обрахованої суми орендної плати.

Основними джерелами наповнення дохідної частини місцевих бюджетів залишаються податок на доходи фізичних осіб та плата за землю, які у структурі виконання загального фонду за січень-серпень 2013 року становлять відповідно 56  та 39 відсотків.

До спеціального фонду місцевих бюджетів району без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло доходів у сумі 3534,4 тис.грн., із них до бюджету розвитку – 3385,1 тис.грн.

Заходи, які застосовуються для наповнення бюджету:

Станом на 01.09.2013 року кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.

Розвиток промислового комплексу району

За січень-липень 2013р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 135,6 млн.грн., що становило 1,1 % загальнообласного обсягу реалізації. Найбільшу частку в обсязі реалізованої продукції району складають харчові продукти та напої – 99,9%.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу становив 5696,9 грн. при середньообласному показнику –  10497,6 грн.

Основними промисловими підприємствамирайону є ПАТ "Коблево", ПАТ "Березанський", фірма "Мрія". У 2013 році в районі зберігається тенденція виробництва  промислової продукції підприємцями-фізичними особами, обсяги виробництва яких не обліковуються Держкомстатом, що впливає на рейтинг району в сфері промисловості.

Аграрний сектор

У січні-серпні 2013р. виробництво продукції тваринництва по сільськогосподарських підприємствах, крім малих, має такі показники:

- реалізація худоби та птиці на забій (в живій вазі) – 68,5 тонн (менше на 45% ніж за січень-серпень 2012р.),

- молоко і молочні продукти – 780,6 тонн (більше на 3,2% ніж за січень-серпень 2012р.).

Станом на  01.09.2013 чисельність поголів'я ВРХ становила 935 голів (на 25% менше ніж на 01.09.2012), у т.ч. чисельність поголів'я корів – 419 голів (на 13% менше ніж на 01.09.2012).

В районі працює 37 заготівельних пунктів молока (з них 3 – в сільськогосподарських підприємствах), організовано 113 мініферм, в яких утримується від 5 і більше корів. Створено СВК  “Таврійський“, вид діяльності якого – тваринництво та заготівля молока.              Проводиться організаційно-роз'яснювальна робота по створенню СВК по заготівлі та забою худоби Магас В.Ю. в Чапаєвській с/р та на території Василівської с/р планується створити СВК по заготівлі молока від господарств населення та штучного запліднення корів (Белоус Д.М.), працює 1 пункт по заготівлі м'яса – ПСК “Гетьман“.

Перш за все слід зазначити, що на сьогодні показники галузі тваринництва цілком визначаються господарствами населення, сільгосппідприємства району на розвиток галузі майже не впливають.

Згідно реєстру АГРО статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві в районі налічується 202 фермерських господарства, у користуванні яких знаходиться 10350 га сільськогосподарських угідь, у середньому на 1 господарство припадає 51,2 га сільгоспугідь.

Зібрана площа зернових та зернобобових культур в усіх категоріях господарств становила 55,5 тис. га, що більше минулорічного на 35%. Валовий збір врожаю – 133,9 тис. тонн (+1,3 рази), урожайність збільшилась на 11,2 ц з 1 га зібраної площі і становила 24,1 ц з 1 га. Найвища урожайність серед районів області спостерігалась у Врадієвському – 37,9 ц з 1 га, найнижча – в Жовтневому – 17,4 ц з 1 га. Соняшника зібрано 14,4 тис. тонн (+99%) на площі 6,9 тис. га, урожайність 20,8 ц з 1 га. Картоплі зібрано 7,4 тис. тонн (+29%) на площі 0,7  тис. га, урожайність 107,6 ц з 1 га. Овочів зібрано 7,9 тис. тонн (+30%) на площі 0,5  тис. га, урожайність 155,4 ц з 1 га. Плодів та ягід зібрано 533 кг (+52%) на площі 37  га, урожайність 144,1 ц з 1 га. Винограду зібрано 2,3 тис. тонн (+27%) на площі 265 га, урожайність 86,3 ц з 1 га.

Реалізація основних видів продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємств за січень-серпень 2013р. представлена такими даними:

Станом на 01.09.2013 наявність зернових культур та насіння соняшнику на підприємствах, що займаються зберіганням та переробкою зерна, та в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) району склала:

За 8 місяців 2013р. на підприємства, що займаються зберіганням та переробкою зерна, надійшло 384 т зернових культур, що на 12% менше минулорічного періоду, з нього закуплено – 241 т, середня ціна закупівлі 1,7 тис.грн. за 1 т. Насіння соняшнику надійшло в кількості 155 т, що на 43% менше минулорічного.

Отже, підсумовуючи галузь сільського господарства, слід приділити увагу вирішенню наступних питань:

Слід звернути увагу на необхідність більш інтенсивного використання наявних площ з залученням інвестицій, застосуванням новітніх технологій та матеріалів, з підвищенням віддачі з кожного гектару посівів. Необхідно привести в відповідні агрономічні норми структуру посівних площ.

Реформування та розвиток ЖКГ

Із 50 населених пунктів району водопроводами забезпечено 43 населених пункти (86%). Питома вага ветхих та аварійних мереж у загальній протяжності водопроводів становила 35%.    Відповідно до виконання загальнодержавної цільової програми “Питна вода Березанського району на 2011-2020 роки“  станом на 01.09.2013 використано 121,6 тис.грн.  на ремонт  водопровідної мережі та придбання насосів для свердловин в Н-Федорівській, Краснопільській, Дмитрівській, Данилівській, Тузлівській, Кімівській сільських радах. В Данилівській, Тузлівській, Кімівській сільських радах реконструйовано 1,4 км централізованих систем водопостачання, загальна сума витрат склала 37,5 тис. грн..

На друге півріччя заплановано встановити світлоточки на суму 18,2 тис. грн. в Краснянській, Н-Федорівській, Данилівській та Коблівській сільських радах.                    

На території району здійснюються заходи з благоустрою територій. Зокрема, проводяться "суботники"  по приведенню в належний санітарний стан вулиць, доріг та прилеглих територій. Висаджено 0,870 тис. шт. дерев, 1,1 тис. штук кущів, 2,6 тис. м2 газонів та 0,1 тис. м2 квітників. В рамках щорічної акції “За чисте довкілля“ було проведено День довкілля.

Затверджуються нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. У поточному році по району тарифи коливаються в таких розмірах:

- водопостачання: мінімальний – 3,66 грн., максимальний – 6,70 грн.;

- водовідведення: мінімальний – 2,00 грн., максимальний – 8,50 грн.

На житлово-комунальних підприємствах району розроблені та затверджені Миколаївської облдержадміністрацією питомі норми витрат енергоносіїв. Рішеннями сесій сільських рад затверджені норми споживання житлово-комунальних послуг.

В установленому порядку державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області та управлінням водного господарства затверджені поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

Нарахування за житлово-комунальні послуги населенню з початку року складає 6619,5тис. грн. Сплачено за цей же період 7181,4тис.грн. Рівень оплати становить 108,5% з урахуванням погашених боргів попередніх періодів. Заборгованість населення за спожиті послуги станом на кінець липня 2013р. становила 742,4  тис. грн. Термін заборгованості населення району на кінець липня  складає 0,8 місяця.

З початку року укладено 4 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості на суму 7270 грн., з них вже погашено 2525 грн.

За субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг з початку року звернулось 177 сімей, з них 146 сім'ям призначено субсидії на суму 3,3 тис. грн. За субсидією готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та твердого палива звернулось 163 сім'ї, з них 134 сім'ям призначено субсидії на суму 112,6 тис. грн.

В районі станом на 01.01.2013 налічується 8110 житлових будинків, з них 651- незаселений.  Обладнано водопроводом 58% житлового фонду району, каналізацією – 53,5%, опаленням – 54,6%, газом (включаючи балонний) – 88,5%.    

На кінець 2012 року встановлено 5862 лічильників газу. Станом на 20.08.2013 потрібно встановити 39 лічильників.

Станом на 01.01.2013 багатоповерховий житловий фонд розподіляється на - 62 житлові будинки комунальної власності, в т.ч. 15 житлових будинків входять до складу 11 об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, які не передані їм у власність. Експлуатацію житлового фонду забезпечують 5 житлово-комунальних підприємств. Продовжується робота щодо впровадження альтернативних форм утримання житлового фонду за рахунок створення об’єднань співвласників, але протягом 8 місяців 2013р. не створено жодного ОСББ.

Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища на системи водовідведення в 2013 році не виділялись.

Торгівля

 Мережа підприємств роздрібної торгівлі налічує 372 підприємства, з них 181 магазин та 30 підприємств ресторанного господарства. Функціонують 5 ринків, з них 3 – сезонні. Кількість об’єктів побутового обслуговування – 161, з них 145 об'єктів знаходяться в Березанці. Побутовим обслуговуванням населення району займаються тільки фізичні особи-підприємці.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарстваза І півріччя 2013 року  склав 39,9 млн. грн. і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 4,6%,у тому числі товарооборот ресторанного господарства зріс на 21% і склав 309 тис.грн. Оборот роздрібної торгівлі з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підпиємців складає 101,3 млн. грн. (+29% минулорічного), на одну особу населення припадає 4,3 тис.грн., що перевищує середньообласний показник приросту на 9%. Товарооборот роздрібної мережі підприємств-юридичних осіб становить 39,6 млн.грн.

В цілому, цінова ситуація на споживчому ринку району характеризується поступовим зростанням та сезонним коливанням середніх роздрібних цін, які, практично, віддзеркалюють картину в цілому по області та Україні.

З метою утримання цінової ситуації в районі, райдержадміністрацією вживаються ряд заходів щодо недопущення зростання цін на основні соціально значущі продукти харчування (хліб, макаронні вироби, олію, крупи), зокрема відділом економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації щомісяця проводиться моніторинг споживчих цін, цінова ситуація на продовольчі товари висвітлюється в засобах масової інформації.

Для стабілізації цінової ситуації на ринку хліба і хлібобулочних виробів, управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації вжито ряд заходів:

В районі продовжується робота по проведенню ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, яких з початку року налічується 96.

Ринок праці та заробітна плата

Протягом січня-серпня 2013 року комплекс різноманітних соціальних послуг та матеріального забезпечення отримали 1183 незайнятих осіб.

Статус безробітного мали 969 осіб. З початку 2013 року за наданням соціальних послуг звернулось 679 незайнятих громадян.

Станом на 01.09.2013 на обліку в центрі зайнятості перебувало 355 незайнятих громадян, з них отримували допомогу по безробіттю 264 особи середній розмір допомоги по безробіттю склав 963 грн.

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 521 безробітних, направлено на підготовку, перепідготовку та підвищували кваліфікацію в навчальних закладах усіх типів 128 осіб з числа безробітних, до громадських робіт залучено 304 безробітних. Станом на 01.09.2013 договори на організацію громадських робіт укладено з 13 сільськими радами.

Рівень безробіття склав 2,4%.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на допомогу по безробіттю витрачено 2519 тис.грн., на погашення заробітної плати безробітних, працевлаштованих в рахунок дотації – 1641 тис.грн., на громадські роботи – 63,5 тис. грн., на дострокову пенсію – 5,3  тис.грн., допомога на поховання – 1,1 тис.грн.

Станом на 01.08.2013 середньооблікова кількість штатних працівників становила 3546 осіб, що менше минулорічного на 0,1%. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника району становила 2196 грн., що більше на 10,2% минулорічного періоду та становить 73% середнього рівня по регіону.

Станом на 01.08.2013 заборгованість із виплати заробітної плати економічно активних підприємств району склала 557,3 тис.грн., що  на 3,7% менше ніж на 1 липня 2013р. та на 4,5% більше ніж на 1 січня 2013р.

Освіта та соціальний захист населення

В районі створено Комплексну програму захисту прав дітей Березанського району «Дитинство» на 2013 – 2017 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 21.02.2013 року №4. Відповідно до цієї програми на 2013 рік для виконання заходів виділено 15 тис. грн.   та 15 тис. грн. додатково виділено для ремонту будинків дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою залучення до лав кандидатів в опікуни, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в травні місяці 2013 року  проведено свято опікунів «Дитина щаслива в родині». До районної  газети «Березань» подано статті щодо влаштування дітей до сімейних  форм виховання.  З метою перевірки умов проживання та виховання дітей в сім'ях, які перебувають на обліку в службі у справах дітей Березанської райдержадміністрації здійснюються обстеження та складаються акти. В 2012 році на обліку перебувало 45 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а станом на 01.09.2013 – 33 дитини. В районі функціонують 5 прийомних сімей, на вихованні 7 дітей, 3 дитячих будинки сімейного типу, на вихованні 17 дітей, та 80 дітей перебувають під опікою.

На території Березанського району функціонує 20 загальноосвітніх навчальних заклади, в яких навчається   2181   учень,   22  дошкільних навчальних заклади, в яких виховується  864 дитини дошкільного віку, 2 позашкільних навчальних заклади (будинок творчості школярів та дитячо – юнацька спортивна школа),  в яких виховується  921 учень.

Навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2012 – 2013 н.р. забезпечували  343  педагогічних працівники.

На даний час проводяться поточні ремонти у дошкільних навчальних закладах, кошти передбачені у кошторисах селищної та сільських рад та залучені з інших джерел фінансування, незаборонених законодавством (195,2 тис.грн.) профінансовано 71 тис.893грн. Здійснено заміну вікон та дверей у Дмитрівському, Комісарівському, Краснопільському та Василівському ДНЗ. Проведений частковий ремонт даху у Лиманівському ДНЗ. Проведено модернізацію спортивного майданчику та огорожі у Коблівському ДНЗ. Облаштовано спортивний майданчик  для дітей дошкільного та шкільного віку в с. Ленінка. Вирішено питання щодо забезпечення Чапаєвського, Ташинського, Березанського та Анатолівського ДНЗ спортивними майданчиками на суму 38 тис.грн.. Розпочаті роботи по модернізації спортивного залу у Березанському ДНЗ, по ремонту приміщень Кімівського ДНЗ з метою переведення на цілорічний режим роботи приміщень, створення умов щодо харчування дошкільників та збільшення охоплення дітей дошкільною освітою. Завершені ремонтні роботи по Матіясівському ДНЗ, переведено на цілорічний режим роботи короткотривалого перебування на базі будівлі Матіясівської ЗОШ з 01.09.2013року, створення умов щодо харчування дошкільників та збільшення охоплення дітей дошкільною освітою. Здійснено реконструкцію приміщення Комісарівського ДНЗ з метою збільшення місць. Залучені кошти 5,0 тис.грн з бюджету сільради.

В усіх школах району проводиться навчання українською мовою.

Для своєчасної та якісної роботи закладів освіти розроблена «Цільова соціальна  програма розвитку освіти в Березанському районі 2011-2015 рр.», згідно якої:

Тримається на постійному контролі питання опалення закладів освіти.

Загальноосвітні навчальні заклади Березанського району забезпечені енергоносіями на 100%. Проводиться процедура закупівлі кам’яного вугілля  344 тони на суму 583220 грн.

Здійснюється підвіз 244 учнів та 6 вчителів до школи та до округу 46 учнів. Для здійснення підвозу учнів до навчальних закладів задіяно 10 одиниць автотранспорту, що забезпечує 100% підвезення до місць навчання.

Найбільш важливими та пріоритетними  завданнями  та проблемами розвитку в галузі освіти є:

Відділом освіти проводиться робота   щодо освіти дітей з особливими потребами:

З метою виявлення обдарованих дітей та організації цілеспрямованої роботи в закладах освіти з обдарованою молоддю, проведена робота:

В освітянській галузі району існують такі проблеми: через відсутність коштів не проводиться оформлення державних актів на землю закладів освіти, не виконуються вимоги пожежної безпеки через відсутність фінансування, проблемне також придбання медичного обладнання  для медичних  кабінетів, відсутність коштів на курсову перепідготовку педагогів, відряджувальні (на проведення змагань та олімпіад), відсутність фінансування на харчування учнів з жовтня по грудень 2013 року, недостатньо коштів на виплату заробітної плати на листопад-грудень 2013р., необхідність придбання холодильної камери та електричної плити  для Краснянської ЗОШ,  електричної плити для Прогресівської ЗОШ, ремонт автобуса Краснопільської ЗОШ.

Будівництво та інвестиційна діяльність

Райдержадміністрцією, з метою збільшення обсягів залучених інвестицій в районі продовжується робота щодо розробки інвестиційних проектів. Зокрема, до облдержадміністрації подано пропозиції для включення в Каталог інвестиційних проектів та пропозицій вільних виробничих площ та земельних ділянок для перспективного інвестування в Миколаївській області. Розроблено проект Інвестиційного паспорту Березанського району, в якому налічується більше 30 пропозицій та надано його до облдержадміністрації і до Національного Агентства з питань інвестицій. Робота по оновленню бази даних інвестиційних пропозицій продовжується.

За І півріччя 2013 року в районі освоєно 1,3 млрд. грн. капітальних інвестицій. Це становить 52% від загальнообласного показника. Такого великого рівня досягнуто за рахунок вкладення коштів у будівництво сонячної електростанції ТОВ "Восход Солар". Іхня частка в загальнорайонному обсязі складає 99%.

Також не малі кошти вкладаються і в розвиток сільського господарства нашого району. Так, ф/г "Деметра.", ПП "Ніка А", ПСП "Фрегат", ПАТ "Прикордонник", ПСП "Дмитрівка" та іншими освоєно до 1,5 млн.грн. за перше півріччя.

На даний час в районі інвестування за рахунок власних джерел здійснюється на таких об’єктах:

У січні–серпні 2013р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 595 тис. грн., що становить 0,1% до загального обсягу.

В рамках цільової програми підвищення енергоефективності району на 2012-2015 роки в Березанській ЗОШ вже стовідсотково встановлені металопластикові вікна та утеплено  більшу половину зовнішніх стін.

Органами місцевого самоврядування проводиться робота по виготовленню проектно-кошторисної документації на термосанацію як житлового фонду, так і будівель соціальної сфери за рахунок консолідації коштів бюджетів усіх рівнів. Так, виготовлено проектно-кошторисну документацію на такі об'єкти:

Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом

Протягом січня-серпня 2013р. автомобільним транспортом району (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 109 тис.т вантажів, при цьому вантажооборот склав 10,3 млн.ткм, що на 2% більше минулорічного перевезено вантажів та на 10% збільшився вантажооборот.

Послугами автомобільного пасажирського транспорту району скористалося 83,9 тис. осіб, що на 1,1% менше відповідного періоду минулого року. Пасажирооборот навпаки збільшився на 11% і становив 6,7 млн.пас.км.

За січень-серпень п.р. перевезено 4,7 тис. осіб пільгової категорії громадян. Перевізникам за це відшкодовано збитків за рахунок субвенції на суму 28 тис.грн.

З метою розвитку конкуренції обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибору на конкурсних засадах пасажирських перевізників, облдержадміністрацією було проведено конкурс на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є ОДА. На конкурс було  виставлено такі об'єкти: маршрут Миколаїв (АС Південна)-Коблеве (б/в “Зоря“) – 7, Нова Одеса-Коблеве – 1, Миколаїв–Андрієво-Зорине – 2.

Переможцями визнано:

Миколаїв-Коблеве (б/в “Зоря“) – ТДВ "Оріон-Авто".

Опубліковано: Вівторок, 08 жовтня 2013